Parafia Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.


Proboszcz17.06.2018 05:40

Codziennie uczestniczymy w budowaniu KRÓLESTWA BOŻEGO w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie BOŻĄ MOCĄ i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

Proboszcz10.06.2018 05:24

Niewątpliwie smutne jest to, kiedy nie możemy liczyć na najbliższych, kiedy nie znajdujemy w nich oparcia, kiedy jesteśmy przez nich niezrozumiani. Więzy krwi nie są jednak najważniejsze. Pan Jezus największych grzeszników nazywał swoją rodziną. On nasz Brat, kocha nas miłością wyjątkową i niepowtarzalną. Wie, że jesteśmy słabi i grzeszni. Zna doskonale naszą kondycję. Kiedy zgrzeszymy, to On jako pierwszy nas szuka, stawia pytanie: gdzie jesteś? Nie po to jednak, by wymierzyć nam karę, ale po to, by jak najszybciej nam pomóc, uleczyć nas, opatrzyć nasze rany. Pozwólmy Mu się odnaleźć.

Proboszcz03.06.2018 06:35

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam o "DNIU PAŃSKIM". Warto uświadomić sobie istotę tego dnia.Przypomnijmy, dla chrześcijan "DNIEM PAŃSKIM" jest niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a każdorazowy nasz udział w niedzielnej Mszy św. świadczy o tym, że wierzymy w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla naszego zbawienia.

Proboszcz31.05.2018 06:16

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA została wprowadzona na skutek objawień, jakich doświadczyła św. Julianna, przeorysza klasztoru augustianek z Mont Cornillon pod Liege. Chrystus żądał ustanowienia oddzielnego święta ku czci NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII, wyznaczając na uroczystość czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Uroczystość ta dziś uświadamia nam, że Chrystus jest obecny w naszym życiu każdego dnia. Szczególnie dziś, kiedy przechodzi przez nasze miasta i wioski, doświadczamy Jego fizycznej obecności wśród nas. PROCESJA EUCHARYSTYCZNA jest również wyznaniem naszej wiary w JEZUSA CHRYSTUSA.

Proboszcz27.05.2018 06:24

Dziś obchodzimy uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. Wyznajemy wiarę w Jedynego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.

Proboszcz20.05.2018 06:12

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z WIECZERNIKA, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym ZBAWICIELU. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.

Proboszcz13.05.2018 06:08

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się ZMARTWYCHWSTAŁEGO i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

Proboszcz06.05.2018 06:19

PAN JEZUS przypomina nam dzisiaj o przykazaniu MIŁOŚCI: "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnależć w sercu, to trzeba modlić się i prosić ZBAWICIELA, aby nas nią napełnił.

Proboszcz29.04.2018 06:21

PAN JEZUS porównuje siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.
Dzisiaj także przypada 73.rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W DNIU MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej.

Proboszcz22.04.2018 06:31

Pan Jezus sam siebie nazywa DOBRYM PASTERZEM, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. Dzisiaj rozpoczynamy TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech przybędzie nowych powołań również w naszej wspólnocie parafialnej.

Proboszcz15.04.2018 06:06

Dziś - trzecia niedziela Wielkanocy, NIEDZIELA BIBLIJNA, rozpoczynająca X TYDZIEŃ BIBLIJNY, którego hasłem są słowa: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad PISMEM ŚWIĘTYM. W Tygodniu Biblijnym zachęcam przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego. Te dni przypominają nam, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie. Niech ta ŚWIĘTA KSIĘGA towarzyszy nam każdego dnia, w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka.

Proboszcz08.04.2018 05:55

ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. BOŻE MIŁOSIERDZIE najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niech rozpoczynający się TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA skłoni nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

Proboszcz01.04.2018 08:52

Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzę Wszystkim błogosławionych i szczęśliwych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

Proboszcz25.03.2018 06:59

Dzisiejsza NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ. Przeżyjmy te dni tak, jak powinien przeżywać je człowiek wierzący, a więc godnie, po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Zwłaszcza ŚWIĘTE TRIDUUM niech będzie dla nas czasem szczególnego przeżywania MISTERIUM PASCHALNEGO poprzez czynny udział w bogatej liturgii wielkoczwartkowej, wielkopiątkowej i wielkosobotniej.

Proboszcz18.03.2018 06:26

Liturgią dzisiejszej niedzieli, już piątej w okresie WIELKIEGO POSTU, wprowadzającej nas w ostatni etap świętego czasu MĘKI PAŃSKIEJ rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne, które prowadzi Ks. mgr JERZY PETERA, proboszcz parafii Bujny. Skorzystajmy z tych ćwiczeń, które trwać będą do środy włącznie. Niech one umożliwią nam głębsze przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Proboszcz11.03.2018 06:16

Powagę WIELKIEGO POSTU przerywa na chwilę dzisiejsza niedziela, którą nazywamy "NIEDZIELĄ LAETARE", czyli niedzielą radości. Nawet szaty liturgiczne mogą przybrać kolor różowy. Dawniej w Kościele tylko w tę niedzielę udzielano sakramentu kapłaństwa, a papież błogosławił róże na znak zwycięstwa wiosny nad zimą.
Chrystus, w kolejną, już czwartą niedzielę WIELKIEGO POSTU zaprasza nas do trwania na Jego Krzyżowej Drodze, zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie uczestniczyć w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Wielki Post to okazja do dokonania głębokiej rewizji życia.

Proboszcz04.03.2018 06:11

W trzecią niedzielę WIELKIEGO POSTU Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas ma swoje tajemnice, o których przeważnie nikomu nie mówi. Wie o nich tylko Bóg. Najczęściej są to sprawy naszego serca i umysłu: o czym i jak myślimy; jak wartościujemy; jaką wartość mają nasze myśli; jakie one są; czy mamy w sobie piękno, które pielęgnujemy; czy mamy czas dla Boga i bliźnich? Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg i trzeba zatroszczyś się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem. Uporządkujmy nasze sumienia i kształtujmy je według zamysłu Bożego, abyśmy prawdziwie i w wielkiej radości przeżyli święta ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO i nieustannie otwierali się na dary DUCHA ŚWIĘTEGO, z którymi On każdego dnia przychodzi.