Parafia Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.


Proboszcz10.12.2017 06:32

Dzisiaj, w drugą niedzielę ADWENTU, trwając w oczekiwaniu na przyjście ZBAWICIELA, słuchamy głosu ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA - człowieka, który podjął się trudu głoszenia chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów, aby ludzie ujrzeli zbawienie Boże. Posłany przez Boga, pomaga nam wszystkim prostować ścieżki, wyrównywać pagórki i doliny - pomaga nam wrócić na właściwą drogę, z której zeszliśmy przez nasze niewierności, zaniedbania i grzechy.

Proboszcz03.12.2017 05:58

Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście ZBAWICIELA w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt BOŻEGO NARODZENIA, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.
Wraz z ADWENTEM rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem Chrztu. Będzie towarzyszyć nam hasło: "JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM", a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

Proboszcz26.11.2017 06:02

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Wyrażamy przez to, że chcemy, aby JEZUS CHRYSTUS był naszym PANEM i KRÓLEM. Oddajemy w JEGO panowanie wszystkie płaszczyzny naszego życia i tym samym chcemy w swoim życiu pełnić wolę Boga i być wiernymi powołaniu, którym nas zaszczycił.

Proboszcz19.11.2017 06:25

Każdy z nas od Boga otrzymał jakieś talenty, które mamy pomnożyć i zwrócić Panu. Majątek jaki otrzymaliśmy od naszego Pana Jezusa to Boże życie, życie wieczne w Bogu. Otrzymaliśmy ten dar jako zadatek w sakramencie chrztu - przez wiarę. Ona daje możność przyjęcia daru zbawienia, życia wiecznego. Co robię, jak pracuję, aby pomnożyć wiarę, a pomnożoną oddać Bogu? Pieniądze inwestuje się w jakiś biznes, aby "zarabiały". Można też założyć lokatę w banku, niejako zamrozić środki na koncie. Z wiarą trzeba postąpić odwrotnie - trzeba dzielić się nią z innymi. Im więcej rozdasz swojej wiary, podzielisz się nią - tym więcej ci przybędzie.

Proboszcz12.11.2017 06:32

Dzisiaj Kościół w Polsce już po raz dziewiąty obchodzi DZIEŃ SOLIDARNOŚCI z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. Wspieramy duchowo i msterialnie tych, którzy z powodu imienia JEZUS doświadczają wypędzenia ze swoich domów, grabieży, nakładania wysokich podatków. Każdego dnia muszą chronić swoich najbliższych tylko dlatego, że są chrześcijanami. Brońmy ich i całą EUROPĘ przed islamizacją.

Proboszcz05.11.2017 06:24

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu PANA JEZUSA. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTAŁYM. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy "wspólnotę świętych" - communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność.

Proboszcz29.10.2017 06:12

Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO, PARAFIALNEGO KOŚCIOŁA, czyli oddania świątyni na wyłączną własność PANU BOGU. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w ktÓrym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy NAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspolnotę z Panem Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego GOSPODARZA. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić PANA BOGA.

Proboszcz22.10.2017 06:12

Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a to oznacza, że najważniejszą motywacją naszego działania winna być miłość. Jeśli potrafię zauważyć drugiego człowieka, który potrzebuje mojej pomocy, mojego czasu i zainteresowania, wówczas to podobieństwo staje się widoczne. Staje się świadectwem składanym PANU BOGU. O potrzebie tego świadectwa przypomina nam rozpoczynający się dziś TYDZIEŃ MISYJNY. Uświadamiamy sobie, jak wiele osób nie zna jeszcze Chrystusa. To stanowi wyzwanie dla nas, Jego uczniów. Otaczajmy modlitwą i materialnym wsparciem misje i misjonarzy na innych kontynentach, pamiętając, że każdy z nas nieustannie jest wezwany do głoszenia EWANGELII.

Proboszcz15.10.2017 06:04

W dzisiejszą 28. niedzielę zwykłą, uświadamiamy sobie, że PAN BÓG jest Tym, który wyprawia wielką ucztę, zapraszając wielu. Przez wieki sam wzywał na ucztę zbawienia, posyłając swoje sługi. A gdy nadeszła pełnia czasu, uczynił to przez swojego SYNA, JEZUSA CHRYSTUSA. Wobec tego zaproszenia nie można pozostać obojętnym. Odpowiedź na nie ujawnia albo miłość i wdzięczność wobec Pana Boga, albo opieszałość i niewdzięczność wobec Jego daru.
Dzisiaj 15. października przypada także DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO. Spotkania w tym dniu organizowane są w Polsce od 2004 r. i mają na celu wsparcie rodziców po utracie dziecka. Pamiętajmy więc o modlitwie w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców. Może w naszym otoczeniu są osoby, które przeżyły tak ogromną tragedię, Bądźmy dla nich wsparciem - poprzez bliską obecność, słowo, modlitwę.

Proboszcz08.10.2017 07:24

Przez cały październik z MATKĄ BOŻĄ trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia PANA JEZUSA i MARYI, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17,30. Wszystkich parafian serdecznie zapraszam!

Proboszcz01.10.2017 06:15

Dziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo BOŻEJ RODZICIELKI, biorąc do rąk różaniec, prośmy JEJ SYNA o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennie celebrowanym w naszym kościele o godz. 17,3o październikowym nabożeństwie i codziennej Mszy św. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach.

Proboszcz24.09.2017 06:18

Przeżywamy dzisiaj w naszej Ojczyźnie Niedzielę MODLITW o TRZEŹWOŚĆ NARODU. Chcemy dziękować Bogu za NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI, a także błagać, aby zaowocował trzeźwością wszystkich Polaków. Przed laty w ŚLUBACH JASNOGÓRSKICH przyrzekaliśmy wypowiedzieć walkę pijaństwu. Dzisiaj czynimy wielki, narodowy rachunek sumienia, czy jesteśmy wierni ślubowaniu Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Świadomi grzechów nadużywania alkoholu w naszych rodzinach, w miejscach pracy, nauki i w całej naszej Ojczyźnie, błagajmy Boga o miłosierdzie nad nami.

Proboszcz17.09.2017 05:50

Tak często popełniamy grzechy i wtedy potrzebujemy Bożego przebaczenia. Bóg jest nam zawsze gotów przebaczać, gdy za grzechy żałujemy i chcemy się poprawić, ale oczekuje od nas przebaczenia naszym winowajcom. Oczywiście, że przebaczyć nie jest łatwo. Ale to jest warunek otrzymania Bożego przebaczenia naszych słabości i grzechów. Musimy to sobie uświadomić, że to jest nasze powołanie chrześcijańskie.