Parafia Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.


Proboszcz18.03.2018 06:26

Liturgią dzisiejszej niedzieli, już piątej w okresie WIELKIEGO POSTU, wprowadzającej nas w ostatni etap świętego czasu MĘKI PAŃSKIEJ rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne, które prowadzi Ks. mgr JERZY PETERA, proboszcz parafii Bujny. Skorzystajmy z tych ćwiczeń, które trwać będą do środy włącznie. Niech one umożliwią nam głębsze przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Proboszcz11.03.2018 06:16

Powagę WIELKIEGO POSTU przerywa na chwilę dzisiejsza niedziela, którą nazywamy "NIEDZIELĄ LAETARE", czyli niedzielą radości. Nawet szaty liturgiczne mogą przybrać kolor różowy. Dawniej w Kościele tylko w tę niedzielę udzielano sakramentu kapłaństwa, a papież błogosławił róże na znak zwycięstwa wiosny nad zimą.
Chrystus, w kolejną, już czwartą niedzielę WIELKIEGO POSTU zaprasza nas do trwania na Jego Krzyżowej Drodze, zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie uczestniczyć w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Wielki Post to okazja do dokonania głębokiej rewizji życia.

Proboszcz04.03.2018 06:11

W trzecią niedzielę WIELKIEGO POSTU Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas ma swoje tajemnice, o których przeważnie nikomu nie mówi. Wie o nich tylko Bóg. Najczęściej są to sprawy naszego serca i umysłu: o czym i jak myślimy; jak wartościujemy; jaką wartość mają nasze myśli; jakie one są; czy mamy w sobie piękno, które pielęgnujemy; czy mamy czas dla Boga i bliźnich? Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg i trzeba zatroszczyś się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem. Uporządkujmy nasze sumienia i kształtujmy je według zamysłu Bożego, abyśmy prawdziwie i w wielkiej radości przeżyli święta ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO i nieustannie otwierali się na dary DUCHA ŚWIĘTEGO, z którymi On każdego dnia przychodzi.

Proboszcz04.03.2018 06:11

W trzecią niedzielę WIELKIEGO POSTU Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas ma swoje tajemnice, o których przeważnie nikomu nie mówi. Wie o nich tylko Bóg. Najczęściej są to sprawy naszego serca i umysłu: o czym i jak myślimy; jak wartościujemy; jaką wartość mają nasze myśli; jakie one są; czy mamy w sobie piękno, które pielęgnujemy; czy mamy czas dla Boga i bliźnich? Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg i trzeba zatroszczyś się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem. Uporządkujmy nasze sumienia i kształtujmy je według zamysłu Bożego, abyśmy prawdziwie i w wielkiej radości przeżyli święta ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO i nieustannie otwierali się na dary DUCHA ŚWIĘTEGO, z którymi On każdego dnia przychodzi.

Proboszcz25.02.2018 06:41

Na mocy chrztu świętego i sakramentu bierzmowania każdy z nas jest zobowiązany do bycia nie tylko uczniem Pana Jezusa, ale i Jego misjonarzem. Tam, gdzie żyjemy, uczymy się i pracujemy, dajemy świadectwo o Panu Bogu. Jednocześnie Kościół posyła niektórych z nas ze specjalnym misyjnym zadaniem w różne miejsca świata. Druga niedziela WIELKIEGO POSTU to tzw. NIEDZIELA AD GENTES - DZIEŃ MODLITWY, POSTU i SOLIDARNOŚCI z MISJONARZAMI. Módlmy się za tych, którzy modlitwą i ofiarną pracą na misjach świadczą o Panu Bogu, który jest MIŁOŚCIĄ.

Proboszcz18.02.2018 06:25

Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę WIELKIEGO POSTU. Czas Wielkiego Postu jest dla każdego chrześcijanina czasem refleksji, modlitwy, jałmużny, medytacji, czasem nawrócenia. Mamy zmienić swoje myślenie i postępowanie. Mamy przestać koncentrować się na sobie, a skierować się ku PANU BOGU. Wielki Post ma na nowo wzbudzić w nas pragnienie Pana Boga, mamy poczuć się w tym czasie głodni Jego słowa, doświadczyć, że poza Panem Bogiem nikt i nic nas nie nasyci. Niech dobry Bóg oczyści nasze wnętrze i nawróci nas do SIEBIE.

Proboszcz11.02.2018 06:39

CHRYSTUS, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyścić z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
Dzisiaj w ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, naszymi modlitwami otoczmy chorych i cierpiących.
Dziś rozpoczynamy też 51. TYDZIEŃ MODLITW o TRZEŹWOŚĆ NARODU. Akoholizm dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcam do modlitwy za rodziny, które doświadczają bolesnego problemu choroby alkoholowej i do podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

Proboszcz04.02.2018 06:18

PAN JEZUS przychodzi dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja i uświadamia nam, że chce być obecny także pod dachem naszego domu, przy drzwiach, na placach, gdzie gromadzą się ludzie ze swoimi słabościami i chorobami. On chce być obecny także w naszej samotności, w braku sensu w naszym życiu. On chce nam towarzyszyć, podejść do nas, jak podszedł do teściowej Szymona. Chce nas podnosić, podając nam rękę, szczególnie wtedy, kiedy znowu upadniemy, kiedy nie mamy mocy wstać o własnych siłach. On przychodzi z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.