Parafia Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.


Proboszcz15.10.2017 06:04

W dzisiejszą 28. niedzielę zwykłą, uświadamiamy sobie, że PAN BÓG jest Tym, który wyprawia wielką ucztę, zapraszając wielu. Przez wieki sam wzywał na ucztę zbawienia, posyłając swoje sługi. A gdy nadeszła pełnia czasu, uczynił to przez swojego SYNA, JEZUSA CHRYSTUSA. Wobec tego zaproszenia nie można pozostać obojętnym. Odpowiedź na nie ujawnia albo miłość i wdzięczność wobec Pana Boga, albo opieszałość i niewdzięczność wobec Jego daru.
Dzisiaj 15. października przypada także DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO. Spotkania w tym dniu organizowane są w Polsce od 2004 r. i mają na celu wsparcie rodziców po utracie dziecka. Pamiętajmy więc o modlitwie w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców. Może w naszym otoczeniu są osoby, które przeżyły tak ogromną tragedię, Bądźmy dla nich wsparciem - poprzez bliską obecność, słowo, modlitwę.

Proboszcz08.10.2017 07:24

Przez cały październik z MATKĄ BOŻĄ trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia PANA JEZUSA i MARYI, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17,30. Wszystkich parafian serdecznie zapraszam!

Proboszcz01.10.2017 06:15

Dziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo BOŻEJ RODZICIELKI, biorąc do rąk różaniec, prośmy JEJ SYNA o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennie celebrowanym w naszym kościele o godz. 17,3o październikowym nabożeństwie i codziennej Mszy św. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach.

Proboszcz24.09.2017 06:18

Przeżywamy dzisiaj w naszej Ojczyźnie Niedzielę MODLITW o TRZEŹWOŚĆ NARODU. Chcemy dziękować Bogu za NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI, a także błagać, aby zaowocował trzeźwością wszystkich Polaków. Przed laty w ŚLUBACH JASNOGÓRSKICH przyrzekaliśmy wypowiedzieć walkę pijaństwu. Dzisiaj czynimy wielki, narodowy rachunek sumienia, czy jesteśmy wierni ślubowaniu Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Świadomi grzechów nadużywania alkoholu w naszych rodzinach, w miejscach pracy, nauki i w całej naszej Ojczyźnie, błagajmy Boga o miłosierdzie nad nami.

Proboszcz17.09.2017 05:50

Tak często popełniamy grzechy i wtedy potrzebujemy Bożego przebaczenia. Bóg jest nam zawsze gotów przebaczać, gdy za grzechy żałujemy i chcemy się poprawić, ale oczekuje od nas przebaczenia naszym winowajcom. Oczywiście, że przebaczyć nie jest łatwo. Ale to jest warunek otrzymania Bożego przebaczenia naszych słabości i grzechów. Musimy to sobie uświadomić, że to jest nasze powołanie chrześcijańskie.

Proboszcz10.09.2017 05:55

KOŚCIÓŁ jest wspólnotą ludzi zarówno świętych jak i grzesznych, stąd potrzeba, aby wzajemnie umacniać się w wierze. Jedną z form umacniania w wierze jest upomnienie braterskie. Stopniując upomnienie: najpierw w cztery oczy, później wobec jednego lub dwóch świadków, a ostatecznie wobec Kościoła. Stosowanie tego Chrystusowego nakazu jest potrzebne również i dziś, czy jednak mamy odwagę, aby upomnieć swego brata?

Proboszcz03.09.2017 06:40

Chrystus zaprasza nas dzisiej do wzięcia swojego krzyża: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje". Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego. Kto bowiem naśladuje Zbawiciela, nie troszczy się tylko o siebie samego i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, co jest owocem łaski Bożej. Prośmy dziś, abyśmy nie odrzucali Chrystusowego zaproszenia do wzięcia swojego krzyża, niech Bóg umocni nas w wiernym wypełnianiu słów Zbawiciela.

Proboszcz27.08.2017 05:49

Przeżywamy dziś 21.niedzielę zwykłą. W liturgii słowa słyszymy kierowane do nas osobiście pytanie PANA JEZUSA: "A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE"? Niech nasze codzienne życie, zgodne z wymaganiami EWANGELII będzie nieustannym dawaniem odpowiedzi wyrażanej w czynach i postępowaniu.

Proboszcz20.08.2017 06:27

Niech czas wakacji i urlopów nie będzie okazją do zamykania się we własnym gronie, lecz niech staje się okazją do dostrzegania tych, którzy żyją wokół nas i być może potrzebują dobrego slowa, wsparcia lub po prostu ofiarowania im trochę z naszego czasu. Nie zapominajmy przy tym, że tymi potrzebującymi mogą być także nasi domownicy: dzieci, współmałżonek czy starsi rodzice.

Proboszcz15.08.2017 06:30

Wszystkie polskie myśli i serca podążają dziś do Częstochowy, na Jasną Górę, gdzie od pokoleń z głęboką wiarą modlimy się do MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, oraz do innych maryjnych sanktuariów, które pięknie oplatają naszą ojczystą ziemię. Dziękujemy Maryi za Jej opiekę nad naszą Ojczyzną, nad rodzinami i wspólnotami parafialnymi. Prosimy o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw naszej codzienności, w dochowaniu wierności Pana Bogu i Kościołowi wśród tylu współczesnych zagrożeń i nieustannych ataków szatana. Z Maryją łatwij nam podążać ku niebu.
Naszą modlitewną pamięcią obejmujemy dzisiaj także doniosłe wydarzenie w naszej narodowej historii: tak zwany CUD NAD WISŁĄ, kiedy to nasze wojska oparły się przeważającej sile wojsk bolszewickich w 1920 roku. "Cud nad Wisłą" to zwrotny punkt historii XX-wiecznej Europy, gdyż powstrzymał "czerwoną inwazję" na Zachód i pozwolił uniknąć kolejnego rozbioru Polski.

Proboszcz13.08.2017 06:22

Chrystus z miłości do nas ofiarował swoje życie na krzyżu. Jesteśmy zaproszeni, aby naśladując naszego Pana, kierować się w życiu miłością wobec naszych bliźnich. Uczeń Jezusa powołany jest do tego, by pocieszać smutnych, dawać nadzieję zagubionym i głosić Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie znają.

Proboszcz06.08.2017 06:34

Dzisiejsza niedziela ubogacona jest dodatkowo treścią święta PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. Liturgia ukazuje nam dziś zapowiadanego przez wieki MESJASZA, którym jest CHRYSTUS PAN. Jego chwała, której na górze Tabor doświadczyli Apostołowie, miała ich umocnić na nadchodzące wydarzenia męki Jezusa. Patrzyli na Tego, który jest umiłowanym Synem Ojca, Mesjaszem - Zbawicielem świata. Niech i dla nas objawienie z góry Tabor będzie umocnieniem w dawaniu codziennego świadectwa życia według Ewangelii.

Proboszcz30.07.2017 06:18

Liturgia dzisiejszej 17.niedzieli w ciągu roku zaprasza nas do poszukiwania mądrości, czyli tego, co w życiu jest najważniejsze, przypominając zarazem, że tym, których Bóg miłuje, wszystko służy dla ich dobra. Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na nasze życie i zobaczyć, ku czemu posłużyły nam różne wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. My najczęściej prosimy: o zdrowie, długie życie albo pomyślność w naszych przedsięwzięciach. Salomon prosił o mądrość, o umiejętność właściwego rozstrzygania trudnych spraw - i ta modlitwa spodobała się Bogu, została wysłuchana. A moja modlitwa? Czy jest Bogu miła? Może zbyt często myślimy tylko o sobie, zamiast po prostu cieszyć się obecnością Boga. W przypowieści o skarbie, o perle i o sieci Bóg uświadamia nam, że to On jest tym niewidzialnym, ukrytym skarbem. Wystarczy Go tylko odnaleźć, by z radością wyrzec się wszystkiego, co nam Go dotychczas przysłaniało. Możemy Go odnależć kierując się Jego słowem.

Proboszcz16.07.2017 09:41

Jak przeżywamy czas wakacyjnego odpoczynku? Uczyńmy postanowienie na dalsze dni wakacji. Przeżywajmy je godnie, na chwałę Stwórcy i na pożytek każdego z nas. Uczestnicząc we Mszy św. w każdą niedzielę spełniamy swój katolicki obowiązek. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka ZBAWICIEL - JEZUS CHRYSTUS. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla BOGA obecnego w NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

Proboszcz09.07.2017 06:27

Każdy człowiek potrzebuje od czasu do czasu słów pocieszenia. Nawet pewnie nieraz wystarczy tylko jakieś dobre słowo, które nada sens temu co dzieje się wokół nas i w nas samych. Potrzebujemy wsparcia szczególnie wtedy, kiedy przytłoczą nas jakieś wydarzenia. Wsparcia udziela nam Jezus przychodząc w słowie i chlebie. Skorzystajmy w pełni z pomocy, jakiej nam udziela w naszej drodze do zbawienia i nieśmy pokrzepienie serc tym, którzy nie doświadczyli jeszcze Jezusa w swoim życiu.

Proboszcz02.07.2017 06:56

Każdy człowiek ma swoją historię życia, w której jeśli tylko jego serce jest otwarte i czyste, może doświadczać Bożej obecności. Wielu z nas staje się też uczestnikami cudów w codzienności swojego życia. Cudów nie zawsze spektakularnych i rozgłoszonych, ale takich, w których doświadczyliśmy Bożego działania. Wiara jest przygodą, w której Bóg może niespodziewanie zaskoczyć swojego wyznawcę.

Proboszcz25.06.2017 06:57

Kończy się czerwiec - miesiąc naszej szczególnej modlitwy do NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy BOŻEMU SERCU za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że SERCE JEZUSOWE jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłości Boga i bliźniego.

Proboszcz18.06.2017 06:08

Niedziela przypadająca w okresie popularnie zwanym oktawą BOŻEGO CIAŁA skłania nas do refleksji nad naszą postawą wobec daru PANA JEZUSA jakim jest Komunia święta. Czy staramy się być godnymi JEGO CIAŁA I KRWI? Czy troszczymy się o to, aby nie zabrakło szafarzy Bożych darów, którzy będą gotowi pójść na wielkie żniwo Pana?

Proboszcz11.06.2017 05:49

Nauka o TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ jest trudna, ale nie chodzi w niej o to, aby wszelkie tajemnice rozwikłać, rozwiązać, poznać, przeniknąć, zbadać, przeanalizować, dotknąć ich, lecz o to, żeby - nimi żyć. Dlatego:
- nie bój się przyjść do Jezusa tak jak Nikodem - nocą,
- nie obawiaj się pójść do Jezusa tak jak Maria Magdalena - o brzasku,
- postaraj się szukać Jezusa tak jak apostołowie - o każdej porze dnia i nocy.

Proboszcz04.06.2017 06:55

W dzisiejszą uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, nazywaną w Polsce ZIELONYMI ŚWIĄTKAMI, kończy się okres Wielkanocny. DUCH ŚWIĘTY umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się PIĘĆDZIESIĄTNICĄ!

Proboszcz28.05.2017 06:03

Obchodzimy dziś uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO, która kończy 40-dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom. Jednak okres wielkanocny jeszcze będzie trwał do przyszłej niedzieli.

Proboszcz21.05.2017 06:14

JEZUS CHRYSTUS, który umiłował nas do końca i który dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał, wzywa każdego z nas po imieniu, abyśmy wśród zmienności świata wznieśli nasze serca tam, gdzie są prawdziwe radości. Świadomy zbliżania się chwili rozstania z uczniami. ZBAWICIEL zapowiada posłanie przez OJCA DUCHA POCIESZYCIELA, który pozostanie z nami na zawsze. Od sakramentu chrztu i bierzmowania DUCH ŚWIĘTY już jest między nami i pomaga nam zachowywać przykazania Jezusa, czyli naśladować Jego postępowanie.

Proboszcz14.05.2017 06:53

Liturgia 5.niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi. Może warto by było sobie postawić pytanie, jak to konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.

Proboszcz07.05.2017 05:58

Dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza przeżywamy w Kościele jako ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW o POWOŁANIA do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w BOŻEJ WINNICY. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.