Obiekty na terenie parafii


Szkoły
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Żeromskiego 11


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.6 im. Królowej Św. Jadwigi.
Zespół Szkół tworzą:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Krawiecka
- Technikum Menadżersko Usługowe:
     - Technikum Hotelarskie
     - Technikum Poligraficzne
     - Technikum Obsługi Turystycznej
     - Technikum Odzieżowe
- Centrum Kształcenia Ustawicznego:
     - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

ul. Krakowskie Przedmieście 36


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr I
     - Liceum Ogólnokształcące
     - Technikum Elektroniczne
     - Technikum Mechaniczne
     - Technikum Elektryczne
     - Technikum Informatyczne
     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Elektromechaniczna

ul. Roosevelta 1


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
     - Szkoła Podstawowa nr.1
     - Szkoła Podstawowa nr. 17 im. Janusza Korczaka
     - Gimnazjum nr. 6
     - Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Al. 3 Maja 28/34


Gimnazjum nr I im. Ks. Stanisława Konarskiego

ul. Żwirki 7

Przedszkola
Villa Bambini - Prywatne Przedszkole Montessori
ul. Jagiellońska 24
 
Prywatne Przedszkole: „Jacek i Agatka”
ul. Parkowa 38
 Inne obiekty
Areszt Śledczy (nowoczesne więzienie)

ul. Wronia 76/90


Komenda Miejska Straży Pożarnej

ul. Jagiellońska 11


Szpital Rejonowy

ul. Roosevelta 3


Starostwo Powiatowe
przeniesione zostało dn. 14.III.2014 r.
na ul. Dąbrowskiego 7.
W starym budynku: Al. 3 Maja 33 w tzw. „Blaszaku” pozostał Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Architektury i Budownictwa.


Urząd Skarbowy

ul. Wronia 65


Lotnisko Sportowe - Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej im. Generała Pilota Stanisława Karpińskiego

ul. Przemysłowa 48


Dom Pomocy Społecznej

ul. Żwirki 5/7


Radio Strefa FM

ul. Jagiellońska 7


Noclegownia dla bezdomnych

ul. Wronia 55/59
 Kapliczki i krzyże przydrożne