Duszpasterze

Proboszcz Ks. mgr Włodzimierz Dudka, mian. 7.VII.2018 r.
ur. 4.XII.1966 r. Zgierz,
święcenia: 25.V.1991 r. Łódź

 
Wikariusz Ks. mgr Michał Jasiak, mian. 27.VIII.2019 r..
ur. 06.II.1987 r. Łask
święcenia: 19.V.2016 r. Łódź.

 
Księża pochodzący z parafii Ks. Antoni Cygora,
ur. 7.III.1953 r. Piotrków Tryb.
święcenia: 30.I.1983 r. Łódź.
  Ks. Zbigniew Dawidowicz,
ur. 12.IX.1957 r. Piotrków Tryb.
święcenia: 27.V.1984 r. Łódź.
  Ks. Marcin Wojtasik,
ur. 29.I.1977 r. Piotrków Tryb.
święcenia: 8.VI.2002 r. Łódź.

 

 

Wykaz proboszczów od powstania parafii:
+ Ks. Bronisław Gajda : 1976 – 1977
+ Ks. Czesław Białas : 1977 – 1999
Ks. Roman Czermański : 1999 - 2018                                                                                               Ks. Włodzimierz Dudka : 2018 -

Wykaz wikariuszy od powstania parafii:
Ks. Janusz Krakowiak – od 15.VIII.1976 do 18.VIII.1979 – zmarł 7.V.2013
Ks. Jan Reliszka – od 18.VIII.1979 do 16.VIII.1980 – zmarł 7.VI.2001
Ks. Włodzimierz Konopczyński – od 16.VIII.1980 do 15.II.1984
Ks. Eugeniusz Kacperski – od 15.II.1984 do 31.VIII.1988
Ks. Tadeusz Gielec – od 31.VIII.1988 do 24.VIII.1991
Ks. Grzegorz Dziewulski – od 24.VIII.1991 do 29.VIII.1992
Ks. Mirosław Wujek – od 29.VIII.1992 do 30.VIII.1997
Ks. Grzegorz Świtalski – od 30.VIII.1997 do 29.VIII.2001
Ks. Lech Stefanek – od 3.VIII. do 19.VIII.1999
Ks. Marek Kostrzewa – od 27.VI.2001 do 13.VII.2001
Ks. Filip Durlak – od 29.VIII.2001 do 27.VIII.2005
Ks. Andrzej Żuchowski – od 27.VIII.2005 do 29.VIII.2007
Ks. Marek Olszewski – od 29.VIII.2007 do 7.VII.2008 [przez wakacje wakat wikariuszowski]
Ks. Grzegorz Cierliński – od 27.VIII.2008 do 27.VIII.2009[rezydent w parafii do 18.III.2010]
Ks. Wojciech Jędrzejczyk - od 27.VIII.2009 do 27.V.2013- [cd. to wakat wikariuszowski]
Ks. Tomasz Sowik – od 31.VIII.2013 do 29.VIII.2017
Ks. Andrzej Skawiński - od 30.VIII.2017 do 26.08.2019                                                                  Ks. Michał Jasiak - od 27.08.2019