I N T E N C J E       M S Z A L N E :

 

Poniedziałek

       19. VIII.

  7:00

  7:00

18:00

+ Mariana Mijasa

+ Tadeusza Jarmuszczaka   od uczestników pogrzebu

+ Mariana Penczka w 13 r. śm., Mariannę i Leona Pruba

Wtorek

       20. VII.

  7:00

18:00

+ Barbarę Grabowską

+ Mariannę Wawszczyk

Środa

       21. VII.

  7:00

18:00

+ Wojciecha Rejniaka

+ Aleksandrę, Mirosława i Sławomira Bieńkowskich

Czwartek

       22. VIII.

  7:00

18:00

+ Stanisława w 30 r. śm. i Mariannę Pielużek

+ Janusza Trędę   od żony z s. Emilem i c. Małgorzatą z rodz.

Piątek

       23. VIII.

  7:00

18:00

+ Wandę Nowacką   od uczestników pogrzebu

+ Irenę Kowalską

Sobota

       24. VIII.

  7:00

17:00

18:00

+ Tadeusza Budkowskiego

ŚLUB: Beata Połońska i Marcin Winkler

+ Bartłomieja Ratka (im.)

Niedziela

       25. VIII.

XXI N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

rez. p. Kafarska z ul. Granicznej

W 60 r. ślubu Heleny i Józefa Kawczyńskich

+ Teresę i Czesława Kostków, Aleksandra Grabarskiego

+ Sabinę w 10 r. śm., Edmunda, Jana i Mieczysława Kulbatów, Pawła Jerzyka