I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

        12. IV.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 7         

+ Krystynę Barczyk     od uczestników pogrzebu

+ Stefana Majewskiego    

+ Grzegorza Pęczaka   od syna Karola z rodziną        

Wtorek

       13. IV.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 8

+ Lecha Brojewskiego w 16 r. śm., Helenę i Romana Brojewskich

+ Jana Krzyżowskiego

+ Halinę Nowak   od syna Waldemara

Środa

       14. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Eleonorę Szafnicką   od uczestników pogrzebu

+ Krystynę Wojtasik greg. 9

+ Mateusza Szymczyka

Czwartek

       15. IV.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Dajcza w 21 r. śm.

+ Leokadię Dajcz      od uczestników pogrzebu   

+ Krystynę Wojtasik greg. 10

+ Elżbietę Okońską

Piątek

       16. IV.

      

  7:00 

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 11

+ Zbigniewa Miedzianowskiego    od uczestników pogrzebu

+ Ryszarda Lauksa

+ Marka Wojneckiego

Sobota

       17. IV.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 12    

+ Grażynę i Józefa Stefańskich

+ Bogdana Binkowskiego w 4 r. śm.

+ Stanisława Filipczaka

Niedziela

       18. IV.

III Wielkanocna

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Jerzego Strzeleckiego w 4 r. śm., jego rodziców i teściów

+ Krystynę Wojtasik greg. 13

+ Kazimierza Ziółkowskiego w 14 r. śm.

W 30 r. ślubu Jolanty i Tomasza Paul

+ Edwarda Gliździńskiego

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

        19. IV.

 

  7:00 

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 14         

+ Michała Kopcia     od uczestników pogrzebu

+ Tadeusza w 29 r. śm. i Halinę Kaczyńskich, Wandę i Wiesława Frankowskich    

+ Halinę Nowak   od syna Roberta        

Wtorek

       20. IV.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 15

+ Elżbietę Okońską

+ Tadeusza Wolskiego

+ Zygmunta Meckiera w 4 r. śm.

Środa

       21. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 16

+ Edmunda Miśkiewicza w 3 r. śm.

+ Zbigniewa Kazuska

Czwartek

       22. IV.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 17

+ Tadeusza Kowalskiego      od uczestników pogrzebu   

rez. p. Trajdos z Woj. Polskiego

+ Barbarę i Zygmunta Lesiakowskich, Leszka Kowalskiego

Piątek

       23. IV.

      

  7:00

  7:00

 

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 18

+ Franciszka, Eleonorę, Henrykę i Jana Wojciechowskich, Helenę i Czesława

Mitas, Wojciecha Olczaka, Bolesława Mierzwę

+ Jerzego Wszelakiego i jego rodziców

+ Renatę Andrzejewską

Sobota

       24. IV.

 

  7:00 

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 19    

+ Joannę i Jerzego Musiałów, Janinę i Jana Kowalewskich

+ Marka Wojneckiego    od koleżanek i kolegów z pracy

Niedziela

       25. IV.

IV Wielkanocna

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

rez. p. Para z Zalesickiej

+ Krystynę Wojtasik greg. 20

+ Czesława Gumiennego

+ Edmunda w 27 r. śm., Sabinę, Mieczysława i Jana Kulbatów, Pawła Jerzyka

W 40 r. ślubu Andrzeja i Urszuli i o błog. Boże dla całej rodziny

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

        26. IV.

 

  7:00

  7:00 

18:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 21

+ Andrzeja Szkodzińskiego      od uczestników pogrzebu         

+ Józefę Góźdź    

+ Annę Skibicką

+ Halinę Nowak   od syna Stanisława z Anną        

Wtorek

       27. IV.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 22

+ Elżbietę Okońską

rez. p. Berlińska ze Śląskiej

+ Zbigniewa Kazuska

Środa

       28. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 23

W int. Mileny Kałużnej w 27 r. urodzin o błog. Boże

+ Jadwigę Markowską    od prac. NZOZ Rodzina

Czwartek

       29. IV.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 24

+ Marcina Wojtańca      od uczestników pogrzebu   

+ Władysława Flas

+ Michała Kopcia     od mamy

Piątek

       30. IV.

      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Bogumiłę Kowalczyk

+ Zdzisława Coka     od uczestników pogrzebu

+ Krystynę Wojtasik greg. 25

+ Leokadię Łągiewską

Sobota

       01. V.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 26

+ Józefę Góźdź         od uczestników pogrzebu  

rez. p. Oster z Zalesickiej

+ Leokadię Łągiewską

Niedziela

       02. V.

V Wielkanocna

  8:00

10:00

12:00

13:15

18:00

19:30

+ Ludomirę i Jana Ciesielskich, Annę i Jana Wrońskich

+ Krystynę Wojtasik greg. 27

rez. p. Brzozowska z Krak. Przedm.

I Komunia Św. dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W 40 r. ślubu Ewy i Jana Kupisów

rez. p. Kijanowicz z Krak. Przedm.

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

        03. V.

MB Król. Polski

  8:00

10:00

18:00

+ Dawida Kalinowskiego w 2 r. śm.

+ Krystynę Wojtasik greg. 28    

+ Zofię i Stanisława Ćwikłów        

Wtorek

       04. V.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 29

+ Józefę Góźdź   od córki Teresy

+ Stanisława Filipka w 20 r. śm.

+ Halinę Nowak

Środa

       05. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Wojtasik greg. 30

rez. p. Kuśmierska ze Świerczowskiej

+ Stefana Majewskiego

Czwartek

       06. V.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Zbigniewa Kazuska

+ Annę Średzińską      od dzieci   

+ Teresę i Stanisława Pęczek

+ Andrzeja Szkodzińskiego     od sąsiadów

Piątek

       07. V.

      

  7:00

18:00

18:00

18:00

+ Bogumiłę Górską

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

+ Sławomira i Stefana Majewskich, Józefę, Stanisława i Andrzeja Książczyków

+ Jadwigę Markowską    od córki Basi z rodziną

Sobota

       08. V.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Stanisława, Eleonorę i Tadeusza Musiałów

+ Janinę Binkowską         od córki z rodziną  

+ Tadeusza Wolskiego w 16 r. śm.

+ Andrzeja i Krystynę Szymczyków

Niedziela

       09. V.

VI Wielkanocna

  8:00

10:00

11:30

13:00

18:00

19:30

rez. p. Grabowski

I Komunia Św. W int. Żywej Róży

I Komunia Św.

I Komunia Św.

+ Zofię Henryka i Zbigniewa Miedzianowskich

+ Stanisława Borówkę, jego rodziców, brata i bratową, Annę Skibicką

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

        10. V.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Stefana Majewskiego greg. 1

+ Bogdana Białeckiego      od uczestników pogrzebu

rez. p. Senderowska    

+ Eugeniusza Milczarka        

Wtorek

       11. V.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Bogumiłę Kowalczyk

+ Barbarę Olszewską       od uczestników pogrzebu

rez. p. Wójtowicz z Zalesickiej

+ Stefana Majewskiego greg. 2

Środa

       12. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Bogumiłę Kowalczyk

+ Halinę Nowak

+ Stefana Majewskiego greg. 3

Czwartek

       13. V.

 

  7:00

  7:00

18:00

19:00

+ Stefana Majewskiego greg. 4

+ Zbigniewa Miedzianowskiego      od córki   

rez. p. Kowalski z Zalesickiej

+ Monikę Walecką w 1 r. śm.

Piątek

       14. V.

      

  7:00

18:00

18:00

+ Bogumiłę Kowalczyk

+ Zofię Krężel     od koleżanek z Zespołu Szkół Medycznych

+ Stefana Majewskiego greg. 5

Sobota

       15. V.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Zofię Dębowską

+ Józefę Góźdź         od córki Danuty  

+ Andrzeja Stacherę, Zofię i Mieczysława Kołudzkich

+ Stefana Majewskiego greg. 6

Niedziela

       16. V.

Wniebowstą-pienie Pańskie

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

rez. p. Turniak z Południowej

+ Jerzego, Cecylię, Tadeusza i Henryka Gładyszów  

+ Stefana Majewskiego greg. 7

rez. p. Jurczyńska ze Stodolnianej

rez. p. Madejak ze Stodolnianej