I N T E N C J E       M S Z A L N E :

 

Poniedziałek

       18. XI.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Miedzierskiego

+ Natalię i Adolfa Komorowskich

+ Danutę Wójcik

+ Jolantę Malinowską

Wtorek

       19. XI.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Miedzierskiego

+ Mariana Filipczaka

+ Danutę Wójcik

+ Bogumiłę Górską

Środa

       20. XI.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Elżbietę Sztuk   od uczestników pogrzebu

+ Bronisława Koźlika   od uczestników pogrzebu

+ Danutę Wójcik

+ Karolinę i Henryka Łągiewskich

Czwartek

       21. XI.

  7:00

  7:00 18:00

18:00

+ Teresę Cieślak

+ Elżbietę Warzyńską, cr. Wróblewskich

+ Henrykę Kowalską

+ Dawida Kalinowskiego

Piątek

       22. XI.

      

  7:00

 

  7:00

18:00

18:00

W int. dzieci z rodz. Niegodajew o dalszą radość życia, błog. Boże w celu poprawy warunków bytowych i w rzeczy istotnej i ważnej Panu Bogu wiadomej

+ Tomasza Pawlaka    od uczestników pogrzebu

+ Henrykę Kowalską 

+ cr. Motylów

Sobota

       23. XI.

 

  7:00

  7:00

16:00

18:00

18:00

+ Bogumiłę Górską

+ Janinę Dolecińską    od uczestników pogrzebu

Chrzest bez Mszy: Elżbieta Małaczek

+ Henryka Kacperczyka

+ Jolantę Malinowską

Niedziela

       24. XI.

XXXIV N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Ryszarda Miedzierskiego

+ Roberta Kapelańczyka w 20 r. śm.

+ Adelę i Piotra Rogalskich

+ Kazimierza Cichosza