I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Sobota

      23. IX.

  7:00

16:00

18:00

 

18:30

+ Grzegorza Kubiaka     od sąsiadów

Ślub: Klaudia Kopa i Konrad Podwysocki

+ Jana w 6 r. śm. i Monikę Depczyńskich, Krystynę i Mariana

Kondaszewskich, Michała Wieczorka

+ Barbarę Bednarską

Niedziela

      24. IX.

25 Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Jana i Stefanię Bąbolów

Za parafian

+ Mariusza, Bogumiłę i Tadeusza Górskich

+ Honoratę i Franciszka Fuksów

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       25. IX.

  7:00 

18:00

18:30

+ Adama Pawłowskiego

+ Bogumiła Podlejskiego

+ Marka Sakrajdę

Wtorek

       26. IX.

  7:00

18:00

18:30

+ Pawła Borzęckiego     od uczestników pogrzebu

+ Henryka Kraskę w 12 r. śm.

+ Aleksandrę Gumińską

Środa

       27. IX.

  7:00 

18:00

18:30

+ Cecylię i Antoniego Grabowskich

W int. Neli Kowalczyk w 4 r. urodzin

+ Barbarę Bednarską

Czwartek

       28. IX.

  7:00 

18:00

18:30

+ Mariannę Jonczyk    

+ Danutę Suska

+ Jana Buksę w 7 r. śm.    

Piątek

      29. IX.

  7:00

18:00

18:30

+ Janinę Łyszczarek    od uczestników pogrzebu

+ Stanisława i Władysławę Słomka

+ Marka Sakrajdę

Sobota

      30. IX.

  7:00

18:00

18:30

+ Sławomira Bieńkowskiego

O Boże błog. dla Karola i Piotra z okazji urodzin

+ Danutę Suska

Niedziela

      01. X.

26 Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

W rocznicę urodzin Ilony

W 40 r. ślubu Urszuli i Włodzimierza Salińskich

+ Urszulę i Zbigniewa Łągiewskich

+ Annę, Władysława i Bronisławę Górskich

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       02. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ Annę Bańską

+ greg. 1

+ Zofię Królikiewicz

Wtorek

       03. X.

  7:00

18:00

18:30

+ greg. 2

+ Teresę i Stanisława Pęczek

+ Irenę Banaszczyk

Środa

       04. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ Barbarę Witych    od uczestników pogrzebu

+ greg. 3

+ Krystynę Ożarek

Czwartek

       05. X.

  7:00

  7:30

18:00

18:30

+ greg. 4

+ Elżbietę, Krzysztofa i Henryka Purgał   

+ Mariannę i Bolesława Dzitkowskich, Wandę i Bolesława Wojneckich

+ Danutę i Henryka Gnypów    

Piątek

      06. X.

  7:00

18:00

18:30

+ greg. 5

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

+ Lucynę Kozłowską

Sobota

      07. X.

  7:00

  7:30

15:00

18:00

18:30

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata

+ Antoniego Wężyka w 10 r. śm.

Ślub: Aneta Gajdzicka i Krzysztof Patura

+ greg. 6

+ Zofię Królikiewicz

Niedziela

      08. X.

27 Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Stanisławę, Jana, Stefanię, Kazimierza, Różę i Józefa Trajdosów

Za parafian i w int. Żywej Róży

+ greg. 7

+ Annę Zielińską, Halinę i Zdzisława Cukrowskich, Helenę, Władysława, Jacka i Sławomira Pawełczyków

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       09. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ greg. 8

+ Bartłomieja Ratka w 12 r. śm., cr. Ratka i Mazerantów

+ Krystynę Ożarek

Wtorek

       10. X.

  7:00

18:00

18:30

+ Sławomira Pawełczyka

+ greg. 9

+ Zofię Królikiewicz

Środa

       11. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ greg. 10

rez. p. Brojewska z Zalesickiej

+ Zbigniewa Kosina

Czwartek

       12. X.

  7:00

18:00

18:30

+ Barbarę Witych

+ greg. 11

+ Zofię Królikiewicz    

Piątek

      13. X.

  7:00

18:00

19:00

+ greg. 12

rez. p. Pajęcki z Roosv.

+ Stanisława w 14 r. śm., Janinę i Zenona Rogalskich, Czesława Laska

Sobota

      14. X.

  7:00

18:00

18:30

+ Elżbietę Frątczak

+ greg. 13

+ Marię Galuś w 1 r. śm.

Niedziela

      15. X.

28 Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Teresę, Krystynę i Krzysztofa Cecotków

Za parafian

rez. p. Skibicka ze Świerczowskiej

+ greg. 14

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       16. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ greg. 15

+ Mariannę i Kazimierza Kulbatów

+ Teresę Ratajczyk    od sąsiadów

Wtorek

       17. X.

  7:00

18:00

18:30

+ Daniela Kaczmarka w 9 r. śm.

+ greg. 16

+ Henryka Szczęsnego, Marka Sedurę

Środa

       18. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ greg. 17

+ Franciszka Włodarczyka w 38 r. śm.

+ Elżbietę Gwiazda

Czwartek

       19. X.

  7:00

18:00

18:30

+ Aleksandrę i Mirosława Bieńkowskich

+ greg. 18

+ Teresę Ratajczyk w 1 r. śm.    

Piątek

      20. X.

  7:00

18:00

18:30

+ greg. 19

rez. p. Brojewska z Zalesickiej

+ Arkadiusza i Henrykę Ogłoza

Sobota

      21. X.

  7:00

18:00

18:30

W 50 r. urodzin Artura

+ greg. 20

W 56 r. ślubu Haliny i Jerzego Świątkowskich

Niedziela

      22. X.

29 Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Irenę i Romana Kellerów

+ greg. 21

W 50 r. ślubu Grażyny i Kazimierza Marczaków

+ Leszka w 18 r. śm., Stanisławę i Józefa Mijasów

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       23. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ greg. 22

+ Sławomira Bieńkowskiego w 10 r. śm.

rez. p. Makowska z Roosv.

Wtorek

       24. X.

  7:00

18:00

18:30

rez. p. Rutkowski z Wiślanej

+ greg. 23

+ Tadeusza Mielczarka, Mariannę i Mieczysława Łągwa

Środa

       25. X.

  7:00 

18:00

18:30

+ greg. 24

rez. p. Kabzińska z Granicznej

+ Lucynę Kozłowską    od sąsiadów z Zalesickiej

Czwartek

       26. X.

  7:00

18:00

18:30

+ Halinę Mlonka

+ greg. 25

rez. p. Famulski z Gospodarczej    

Piątek

      27. X.

  7:00

18:00

18:30

+ greg. 26

rez. p. Górka ze Śląskiej

rez. p. Famulski z Gospodarczej

Sobota

      28. X.

  7:00

 

  7:30

18:00

18:30

+ Tadeusza, Mirosława, Helenę, Stanisława, Aleksandrę i Mirosławę

Bieńkowskich

O Boże błog. i zdrowie dla Elżbiety w 60 r. urodzin

+ greg. 27

+ Janinę Maciaszczyk w 1 r. śm.

Niedziela

      29. X.

30 Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Antoniego i Wiktorię Stefańskich

W 20 r. ślubu Małgorzaty i Mariusza Meckierów

+ greg. 28

+ Zofię, Henryka i Zbigniewa Miedzianowskich