I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek       10. VIII.

  7:00

18:00

+ Stanisławę Świderską   od wnuczki Bogusi z rodziną  

+ Iwonę Łągiewka    od absolwentów Technikum Drogowego rocznik 1971

Wtorek       11. VIII.

  7:00

18:00

 + Mariusza Seweryniaka   od uczestników pogrzebu  

+ Józefa Supadego w 11 r. śm., Tadeusza, Zenobię i Bogdana Ciesielskich

Środa          12. VIII.

  7:00

18:00

 + Ryszarda Ziemnicę      od uczestników pogrzebu    

O zdrowie i błog. Boże dla Marka

Czwartek       13. VIII.

  7:00

18:00

19:00

+ Małgorzatę Kleska w 2 r. śm.

+ Henryka Łągiewskiego w 5 r. śm.

+ Mirosława Wiatrowskiego

Piątek         14. VIII.      

  7:00

18:00

+ Marię Śpiewak w 1 r. śm.   

+ Piotra Bernera w 22 r. śm.

Sobota

       15. VIII.

Wniebowzięcie

NMP

  8:00

10:00

10:00

12:00

18:00

+ Marię Miśkiewicz, Leokadię i Wacława Kapustów

W 5 r. ślubu Anety i Michała o Boże błog.

W 100 lecie urodzin Alfredy Stołowczyk-Sikorskiej

+ Marię i Antoniego Bojanowskich, Karolinę i Henryka Łągiewskich

+ Mariannę Flas

Niedziela

       16. VIII.

XX N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

 

19:30

+ Mariana Penczka w 13 r. śm., Mariannę i Leona Pruba

Za parafian  

+ Teresę i Zygmunta w 18 r. śm. Koziorowskich      

+ Józefa i Mariannę Majchrzaków, Leszka i Mariannę Krawczyków,

Władysława i Kazimierę Sadurów, Tadeusza i Stanisławę Ogłozów

+ Wiesławę Derewenda   od Eli z Jarkiem i rodziną

Poniedziałek       17. VIII.

  7:00

18:00

+ Alicję Wiktorię Mariana Henryka Mariannę i Włodzimierza Łągiewskich    

+ Mariannę i Mieczysława Łągwa

Wtorek         18. VIII.

  7:00

18:00

+ Stanisława Tabałę w 16 r. śm. i cr. Tabałów   

+ Piotra Senderowskiego w 15 r. śm.

Środa           19. VIII.

  7:00

18:00

+ Reginę Bajurską    od uczestników pogrzebu     

+ Wandę i Bolesława Wojneckich, Bolesława Dzitkowskiego

Czwartek       20. VIII.

  7:00

18:00

+ Ryszarda Abratkiewicza    od Wiesławy

+ Eugenię Lasota

Piątek          21. VIII.      

  7:00

18:00

+ Aleksandrę, Mirosława i Sławomira Bieńkowskich   

+ Janusza Jarneckiego    od rodz. Susków

Sobota          22. VIII.

  7:00

18:00

+ Ryszarda Abratkiewicza    od synów

+ Ryszarda Ziemnicę    od córki Wioletty z rodziną

Niedziela

       23. VIII.

XXI N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Sabinę w 11 r. śm., Edmunda, Jana i Mieczysława Kulbat, Pawła Jerzyka

Za parafian  

+ Elżbietę i Czesława Kostków, Aleksandra Grabarskiego, Mariannę Cieślak   

+ Józefa, Władysławę i Jerzego Wszelakich

+ Włodzimierza Piejka   od sąsiadów z ul. Zalesickiej

Poniedziałek

       24. VIII.

  7:00

18:00

+ Stanisławę Świderską    od córki Elżbiety i siostry Marysi    

+ Bartłomieja Ratka (im.) 

Wtorek

       25. VIII.

  7:00

18:00

+ Ireneusza Łukaszewskiego   od uczestników pogrzebu   

+ ks. Romana Świątkowskiego i Sławomira Świątkowskiego

Środa

       26. VIII.

  7:00

18:00

+ Ryszarda Ziemnicę   od żony z wnuczkami     

+ Roberta Jeża w 4 r. śm.

Czwartek

       27. VIII.

  7:00

18:00

+ Mirosławę i Czesława Sady

O błog. Boże i zdrowie dla Pauliny i Błażeja w 10 r. ślubu

Piątek

    28. VIII.      

  7:00

15:00

18:00

18:00

O Boże błog. dla Roberta Rząsowskiego w 43 r. urodzin

chrzest Zuzanna Badura   

+ Jana Czekalę w 55 r. śm.

+ Jerzego Młynarczyka w 8 r. śm.

Sobota

       29. VIII.

  7:00

12:30

17:00

18:00

+ Zbigniewa Gronowskiego

chrzest Nadia Baur i o 13:00 Mikołaj Lis

Ślub: Aleksandra Kałuża i Michał Fronczak

+ Bogdana Binkowskiego

Niedziela

       30. VIII.

XXII N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

rez. p. Borówka z Zalesickiej

Za parafian  

+ Krystynę i Władysława Pietrzyków      

+ Jana Rozpiątkowskiego

W 45 r. ślubu Małgorzaty i Zygmunta

Poniedziałek

       31. VIII.

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Ziemnicę   od sąsiadów    

+ Jana Rozpiątkowskiego i jego rodziców Rozalię i Jana

rez. p. Trajdos z Al. 3 Maja

Wtorek

       01. IX.

  7:00

18:00

18:00

+ Łukasza Miazka   od uczestników pogrzebu   

+ Piotra Pawlikowskiego

rez. p. Kijanowicz z Krak. Przedm.

Środa

       02. IX.

  7:00

18:00

18:00

+ Teresę Żołędziowską   od sąsiadów z os. Jagiellońskiego     

+ Monikę Walecką

rez. p. Krasoń z Zamiejskiej

Czwartek

       03. IX.

  7:00

18:00

18:00

+ Łukasza Miazka   od brata Mariusza z rodziną

+ Monikę Walecką

rez. p. Babczyńska z Próchnika

Piątek

       04. IX.      

  7:00

18:00

18:00

+ Roberta Łągwę    od uczestników pogrzebu

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

+ Tadeusza Rozpiątkowskiego

Sobota

       05. IX.

  7:00

18:00

18:00

+ Reginę Bajurską     od sąsiadów

+ Janinę i Józefa Masiarek

+ Janusza Jarneckiego

Niedziela

       06. IX.

XXIII N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Szczepana Galusia

Za parafian  i w int. ofiarodawców

Dziękczynna w 50 r. ślubu Haliny i Jana Zapart      

+ Jana, Sabinę i Jerzego Coków, Irenę i Stanisława Banaszczyków

+ Wiesławę Derewęda    od mamy