I N T E N C J E       M S Z A L N E :

 

Poniedziałek

       07. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Skibniewskiego

+ Bogdana Sołtysiaka   od uczestników pogrzebu

Dziękcz.-błag. w 35 r. ślubu Jadwigi i Romana

+ Kazimierza, Mariannę i syna Kazimierza Kulbatów, Annę i Władysława Pajkertów

Wtorek

       08. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Danutę Kujawa

+ Janinę Masiarek    od uczestników pogrzebu

+ Bożenę Przyimka

+ Stanisława Pajęckiego w 22 r. śm.

Środa

       09. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Danutę Kujawa

+ Jana Podporę   od sąsiadów

+ Bartłomieja Ratka w 8 r. śm.

Czwartek

       10. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę Życińską

+ Mariana Świecha   od sąsiadów

+ Elżbietę Frontczak w 19 r. śm.

Piątek

       11. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę Życińską  

+ Stanisława Szymachę

+ Zbigniewa Kosin w 7 r. śm.

Sobota

       12. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Halinę i Jerzego Jasnos, Józefę Adamską

+ Andrzeja Kisiela

+ Reginę w 5 r. śm. i Stanisława Zapart

Niedziela

       13. X.

XXVIII N. Zwykła

  8:00

 

10:00

12:00

18:00

19:00

+ Stanisława w 10 r. śm., Janinę, Zenona, Mariannę i Klemensa Rogalskich, Czesława Laska

Za parafian i w int. Żywej Róży

+ Teresę, Krystynę i Krzysztofa Cecotków

+ Leszka w 14 r. śm., Stanisławę i Józefa Mijasów

+ Antoninę i Stanisława Matyjaszczyk, Mariannę i Henryka Sianos

                         I N T E N C J E       M S Z A L N E :

 

Poniedziałek

       14. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Sławomira Olczaka     od uczestników pogrzebu

+ Teresę i Józefa Malaków

+ Jana Rozpiątkowskiego

Wtorek

       15. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę Życińską    od uczestników pogrzebu

+ Annę Skibicką w 1 r. śm.

O zdrowie dla męża Włodzimierza

Środa

       16. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Seweryna Kuśmierskiego

+ Zbigniewa Bedełka

+ Wojciecha Rejniaka

Czwartek

       17. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę Życińską

+ Józefa Malaka

+ Stanisława i Stefanię Lorek, Stanisława i Apolonię Lorek i zm. z rodziny

Piątek

       18. X.

  7:00

18:00

18:00

W int. Barbary i Grzegorza o błog. Boże na nowej drodze życia  

+ Stanisława Szymachę

+ Jadwigę i Seweryna Kuśmierskich

Sobota

       19. X.

  7:00

  7:00

16:00

18:00

18:00

+ Hieronima Stefanka w 2 r. śm.

+ Romana Krzaczyńskiego   od teściów

ŚLUB: Daria Sikorska i Dawid Grącik

+ Aleksandrę i Mirosława Bieńkowskich

+ Marię i Wiesława Filipczaków

Niedziela

       20. X.

XXIX N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Daniela Kaczmarka w 5 r. śm.

W 35 r. ślubu Elżbiety i Janusza

+ Irenę i Romana Kellerów

rez. p. Lalek z Cichej