I N T E N C J E       M S Z A L N E :

 

Poniedziałek

        15. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Stanisława Jurczyńskiego

+ Leszka Kowalskiego, Halinę i Ludomira Berlińskich 

+ Wiesławę i Jerzego Pączkowskich   

Wtorek

        16. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Barbarę Barańską    od uczestników pogrzebu

+ Bogdana Binkowskiego w 2 r. śm.

rez. p. Patura z ul. Świerczowskiej   

Środa

        17. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Mariana Sasika

+ Alicję Fuks 

+ Kazimierza Ziółkowskiego w 12 r. śm.

Czwartek

        18.IV.

Wielki

18:00

18:00

18:00

+ Edwarda Gliździńskiego

+ Janinę Stachowiak   

+ Franciszka, Eleonorę, Helenę, Henrykę i Jana Wojciechowskich, Bolesława Mierzwy, Wojciecha Olczaka

Piątek Wielki

        19. IV.

 

18:00

 

Liturgia Wielkiego Piątku

Sobota Wielka

        20. IV.

18:00

18:00

18:00

+ Karolinę, Henryka, Leszka i Stanisława Łągiewskich                                    

+ Tadeusza Wolskiego

+ Annę Skibicką

Niedziela

Zmartwych-wstania

        21. IV.

  6:00

10:00

12:00

18:00

REZUREKCJA za parafian

W 2 r. ślubu Agaty i Mateusza o błog. Boże

+ Edmunda w 25 r. śm., Sabinę, Jana i Mieczysława Kulbatów

+ Grażynę i Tadeusza Jonczyków

Poniedziałek Wielkanocny

        22.IV.

  8:00

10:00

 

12:00

18:00

rez.

+ Annę Skibicką, Józefa i Cecylię Borówków, Stanisława, Zdzisława i Danutę Borówków, Jadwigę, Franciszka i Ewę Garnuszków, Józefa Skibickiego, Oswalda Madeckiego

+ Annę i Stanisława Boryców

+ Marka Uniszewskiego

Wtorek

        23. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

18:00

+ Mariana Sasika

+ Barbarę Gregorowicz-Wyrwas

+ Wojciecha Rejniaka

+ Wojciecha Kulbata   

Środa

        24. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Stanisława Pawlaka    od uczestników pogrzebu

+ Barbarę Gregorowicz-Wyrwas   od uczestników pogrzebu  

O Boże błog. dla Mileny Kałużnej w 25 r. urodzin

Czwartek

        25.IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Kazimierza Cichosza

+ Mieczysława i Jacka Szymanek, cr. Żaków   

+ Marka Uniszewskiego

Piątek

        26. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Annę Sawicką

+ Annę Skibicką

+ Henryka Milczarka

Sobota

        27. IV.

  7:00

  7:00

18:00

+ Kazimierza Cichosza    od uczestników pogrzebu                                      

+ Bożenę Przyimka    od uczestników pogrzebu

O zdrowie i prawidłowy rozwój dla wnuczek Marysi i Helenki

Niedziela

        28. IV.

  8:00

10:00

12:00

 

18:00

+ Adama Kafarskiego w 32 r. śm., cr. Szymańskich

W 65 r. ślubu Danieli i Kazimierza Członków

+ Antoniego i Marię Bojanowskich, Edwarda Czaplę, Karolinę i Henryka Łągiewskich

+ Władysława (m) Flas w 50 r. śm.