I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Niedziela

       19. IX.

XXV N. Zwykła B

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Andrzeja Kauca

+ Leokadię Dajcz greg. 19

+ Stanisława i Pawła Woźniaków, Katarzynę i Aleksego Wnuków

O Boże błog. i opiekę MB w 2 r. urodzin Elżbiety

+ Bogdana Maruta 

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       20. IX.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę Binkowską   

+ Stefanię Urbańczyk    od syna Waldka z żoną

+ Leokadię Dajcz greg. 20   

+ Dariusza Paturę      od prac. Oddz. Rehabilitacji w Tuszynie

Wtorek

       21. IX.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Dawida Sądorowskiego    od sąsiadów

+ Barbarę Skorupa

+ Leokadię Dajcz greg. 21   

+ Annę Stawską

Środa

       22. IX.

  7:00

  7:00

18:00

 

18:00

+ Stanisława Czekalę w 41 r. śm.

+ Stefana Kiełbika

Z podziękowaniem i prośbą o dalsze łaski dla Jacka, Anny, Justyny i Agaty

i całej rodziny

+ Leokadię Dajcz greg. 22   

Czwartek

       23. IX.

  7:00

  7:00 

18:00

18:00

+ Stanisława Włókę i jego rodziców, Mariannę i Kazimierza Kulbatów

+ Bogumiłę Kowalczyk

+ Jana Depczyńskiego w 4 r. śm., Jana Wieczorka

+ Leokadię Dajcz greg. 23

Piątek

       24. IX.      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Bogdana Białeckiego

+ Stefana Kiełbika    od żony i córki

+ Leokadię Dajcz greg. 24

+ Jana Jonczyka    od córki Jolanty z rodziną

Sobota

       25. IX.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Elżbietę Okońską    od dyr. i prac. ARiMR

+ Wiesława Predonia

+ Leokadię Dajcz greg. 25

+ Wacławę Opaczyńską

Niedziela

       26. IX.

XXVI N. Zwykła B

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Mariusza, Tadeusza i Bogumiłę Górskich

Za parafian

+ Michała, Katarzynę i Kazimierę Miedzianowskich

+ Henryka Kraskę w 10 r. śm.

+ Leokadię Dajcz greg. 26

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       27. IX.

  7:00

  7:00

18:00

 

18:00

+ Leokadię Dajcz greg. 27

+ Stefana Kiełbika     od prac. Prokuratury w Piotrkowie

O zdrowie i błog. Boże w 2 r. urodzin Neli Kowalczyk, jej rodziców

i chrzestnych   

+ Dariusza Paturę     

Wtorek

       28. IX.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Dawida Sądorowskiego    od sąsiadów

+ Stanisławę Ciążyńską

+ Leokadię Dajcz greg. 28   

+ Jana Jonczyka

Środa

       29. IX.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Bronisławę Grabowską

O szczęśliwy przebieg egzaminu dla Jakuba

+ Eugenię, Józefa i Andrzeja Paul, Blandynę i Zygmunta Małachowskich

+ Leokadię Dajcz greg. 29   

Czwartek

       30. IX.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Wiesława Predonia

+ Dorotę Hochbaum    od sąsiadów z 3 kl. Batorego 15

+ Andrzeja Szkodzińskiego    od syna Michała

+ Leokadię Dajcz greg. 30

Piątek

       01. X.      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Helenę Grelowską      od Żywej Róży

+ Stefana Kiełbika     od prac. Prokuratury w Piotrkowie

+ Sławomira Bieńkowskiego

W intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci   

Sobota

       02. X.

  7:00

  7:00

16:00

17:00

18:00

18:00

+ Janinę Binkowską

+ Mirosławę Bieniek

Ślub: Magdalena i Piotr Wieczorek

Ślub: Justyna Jarocka i Marcin Kardas

rez. p. Górska z Przedborskiej

+ Dawida Sądorowskiego

Niedziela

       03. X.

XXVII N. Zwykła B

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Władysławę i Zygmunta Lec

Za parafian i w int. ofiarodawców

+ Zbigniewa Łągiewskiego w 9 r. śm., jego rodziców i rodzeństwo

rez. p. Pęczek z Dzielnej

O pomyślne ukończenie studiów Mai Filipek

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       04. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę Binkowską

+ Alicję Marchwińską

+ Wandę i Bolesława Wojneckich, Bolesława Dzitkowskiego   

+ Mariolę i Arkadiusza Stępień     

Wtorek

       05. X.

  7:00

 

  7:00

18:00

18:00

+ Franciszka, Eleonorę, Henrykę i Jana Wojciechowskich, Helenę

i Czesława Mitas, Wojciecha Olczaka, Bolesława Mierzwę

+ Stefana Kiełbika    od brata z rodziną

+ Józefa Rogalskiego   

+ Jadwigę Famulską

Środa

       06. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Dawida Sądorowskiego     od sąsiadów

+ Stefana Kiełbika   

+ Irenę Świerk

+ Helenę, Zygmunta i Antoniego Łukasików, Irenę, Stefanię i Mariana Ciesielskich   

Czwartek

       07. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

O nawrócenie, potrzebne łaski i dar zdrowia dla syna Krzysztofa

+ Joannę Barańską

+ Mariannę i Kazimierza Kulbatów

rez. p. Pajęcki z Roosv.

Piątek

       08. X.      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

O nawrócenie, potrzebne łaski i dar zdrowia dla syna Krzysztofa

+ Stefana Kiełbika     od sąsiadów

rez. p. Bąbol z Roosv.

+ Jadwigę Famulską   

Sobota

       09. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Longinę Ślązak

+ Janinę Sikora

rez. p. Jurczyńska z Stodolnianej

+ Mariana Niewiadomskiego w 1 r. śm.

Niedziela

       10. X.

XXVIII N. Zwykła B

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

rez. p. Rogalska ze Świerczowa

Za parafian i w int. Żywej Róży

rez. p. Skibicka ze Świerczowskiej

rez. p. Piwowarska ze Świerczowskiej

rez. p. Kalinowska z Roosv.

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       11. X.

  7:00

  7:00

  18:00

18:00

+ Edwarda i Annę Sawickich

+ Ryszarda Ruszkiewicza

+ Zbigniewa Kosin w 9 r. śm.   

+ Andrzeja Malinowskiego      od sąsiadów    

Wtorek

       12. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Bronisławę Grabowską

+ Jana Rogalskiego

+ Władysławę Mieczkowską   

+ Jadwigę Famulską

Środa

       13. X.

  7:00

  7:00

18:00

19:00

+ Bronisławę Grabowską

+ Apolonię Kantorską   

+ Jadwigę Famulską

+ Tadeusza Mielczarka    od sąsiadów z ul. Zalesickiej   

Czwartek

       14. X.

  7:00

  7:00 

18:00

18:00

+ Janinę Sikora

+ Dorotę Hochbaum

+ Janinę i Stanisława Nawrockich

+ Helenę Żak

Piątek

       15. X.      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

Dziękcz. za 87 lat życia Aleksandra Wnuka

O znalezienie dobrej pracy dla Jakuba

+ Elżbiete Słodkowicz

+ Jadwigę Markowską   

Sobota

       16. X.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Longinę Ślązak

+ Daniela Kaczmarka w 7 r. śm.

+ Leokadię i Tadeusza Dajczów

+ Jadwigę Famulską

Niedziela

       17. X.

XXIX N. Zwykła B

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

rez. p. Mijas

Za parafian

+ Teresę, Krystynę i Krzysztofa Cecotków

rez. p. Cieślak z Zalesickiej

+ Matyldę, Jadwigę i Seweryna Kuśmierskich