I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Niedziela

      21. IV.

4 Wielkanocna

  8:00

10:00

12:00

 

18:00

+ Edmunda w 30 r. śm., Sabinę, Jana i Mieczysława Kulbatów, Pawła Jeżyka

Za parafian

+ Kazimierza w 17 r. śm. i Kazimierę Ziółkowskich oraz o zdrowie i błog.

Boże dla Lidii

+ Edmunda Miśkiewicza

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       22. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Warzochę

Dziękcz.-błagalna w 76 r. urodzin Elżbiety Rudzkiej

+ Jana Tylkowskiego

Wtorek

       23. IV.

 

  7:00 

18:00

18:00

+ Jerzego Domankiewicza, Marię Cieślak

+ Stanisławę Figlus

+ Jerzego Nowaka, Mariannę, Teresę, Henryka, Grzegorza i Andrzeja Jakubiaków, cr. Jakubiaków i Nowaków

Środa

       24. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Joannę i Jerzego Musiałów, Janinę i Jana Kowalewskich

+ Bogumiła i Zdzisława Madejaków

+ Władysławę Ulcyfer

Czwartek

       25. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Marka Krawczyka

+ Tadeusza w 32 r. śm. i Halinę Kaczyńskich, Wandę i Wiesława Frankowskich

+ Henrykę Walecką

Piątek

      26. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Krzysztofa Byczyńskiego    

+ Halinę i Ludomira Berlińskich, Leszka Kowalskiego

+ Antoniego Walasika     od sąsiadów

Sobota

      27. IV.

  7:00

18:00

18:00

+ Barbarę Jędrzejczyk     od uczestników pogrzebu

+ Mariana Ostera

+ Edmunda Rudnickiego, Zygmunta Jabłońskiego, Barbarę Klepacz

Niedziela

      28. IV.

5 Wielkanocna

  8:00

10:00

12:00

18:00

W 30 r. urodzin Mileny Kałużnej

W 70 r. urodzin Jadwigi Fałek

+ Jerzego Wszelakiego

+ Adama Kafarskiego, cr. Szymańskich

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       29. IV.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Krystynę Miedzierską

+ Karolinę Łągiewską

+ Henrykę Walecką

Wtorek

       30. IV.

 

  7:00 

18:00

18:00

+ Barbarę Jędrzejczyk

+ Zofię Jagusiak    od mieszkańców „Pekinu”

+ Marcina Tatarskiego    od prac. DPS-u

Środa

       01. V.

 

  7:00

16:00 

18:00

18:00

+ Krystynę Miedzierską    od Żywej Róży

Ślub: Aneta Bem i Krzysztof Stępień

+ Mariannę Mendak

+ Dawida Sądorowskiego, Krystynę i Szymona Sądorowskich, Zofię i Stanisława Kapusta

Czwartek

       02. V.

  7:00 

18:00

18:00

+ Krzysztofa Byczyńskiego    

+ Mariannę Mendak

+ Antoniego Walasika

Piątek

      03. V.

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Dawida Kalinowskiego    

Za parafian

+ Leopolda w 3 r. śm., Stanisława, Leszka i Jadwigę Łągiewskich

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

Sobota

      04. V.

  7:00

18:00

18:00

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata

+ Mariannę Ryl

+ Helenę Węglewską

Niedziela

      05. V.

6 Wielkanocna

  8:00

10:00

12:00

18:00

rez. p. Szymczyk ze Świerczowskiej

Za parafian i w int. ofiarodawców

+ Stanisława i Zofię Ćwikłów

+ Weronikę i Władysława Rozwandowicz

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       06. V.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Adriana Federowicza, Zofię i Tadeusza Kowalczyków

+ Mieczysławę i Antoniego Górka

+ Henrykę Walecką

Wtorek

       07. V.

 

  7:00 

18:00

18:00

+ Bogumiłę Górską

+ Stanisława w 9 r. śm. i Kazimierę Kuśmierskich

+ Stanisława i Honoratę Lasek, Danielę Członka

Środa

       08. V.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Stanisława, Eleonorę, Tadeusza, Kazimierza i Barbarę Musiałów

+ Tadeusza Wolskiego

+ Stanisława Krześlaka

Czwartek

       09. V.

  7:00

 

18:00

18:00

+ Stanisławę, Annę i Stanisława Gałasów, Leokadię, Marcjannę, Stanisława

i Tadeusza Dajczów

+ Teresę i Stanisława Pęczek

+ Józefa, Janinę i Stanisława Kowalskich

Piątek

      10. V.

  7:00

15:00

18:00

18:00

+ Barbarę Jędrzejczyk    

Ślub: Paulina Grzybowska i Łukasz Gniadek

+ Stanisława Włókę i jego rodziców, Kazimierza i Mariannę Kulbatów

+ Annę i Stanisława Kołek, Stanisława Piecha

Sobota

      11. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Trędę w 6 r. śm.

+ Stanisława i Włodzimierza Wójtowiczów, cr. Wójtowiczów i Balcerzyków

+ Jacka Szczepockiego

Niedziela

      12. V.

Wniebowstąpienie Pańskie

  8:00

 

10:00

12:00

18:00

+ Anielę, Antoniego i Dobiesława Milach, Barbarę Wawszczyk, Pawła

Ratuszka

Za parafian i w int. Żywej Róży

W int. dzieci pierwszokomunijnych

+ Zofię, Henryka i Zbigniewa Miedzianowskich

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       13. V.

 

  7:00

18:00

19:00

+ Stanisława Wnuka w 2 r. śm.

+ Monikę Walecką w 4 r. śm.

+ Mariana Kawnika

Wtorek

       14. V.

 

  7:00 

18:00

18:00

+ Karola Leskiego     od uczestników pogrzebu

rez. p. Turniak z Południowej

+ Henrykę Walecką

Środa

       15. V.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Zofię Dębowską

+ Zofię i Mieczysława Kołudzkich, Andrzeja Stacherę

+ Celinę Wnuk     od sąsiadów z Roosvelta  bl. 4

Czwartek

       16. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Zofię, Władysława i Waldemara Sawickich, cr. Stramskich

+ Zbigniewa, Urszulę, Andrzeja i Władysława Rożnowskich

+ Helenę Węglewską     od sąsiadów z Roosvelta  bl. 4

Piątek

      17. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Karola Leskiego    

rez. p. Gładysz z Reymonta

+ Leszka Salamagę

Sobota

      18. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Zofię Jagusiak

+ Stanisława Jurczyńskiego w 6 r. śm.

+ Celinę Wnuk i Manfreda Ritter

Niedziela

      19. V.

Zesłanie Ducha Św.

  8:00

10:00

12:00

13:15

18:00

rez. p. Grabowski z Zalesickiej

Za parafian i w int. dzieci rocznicowych

+ Zofię i Zygmunta Kowalskich, Zofię i Stanisława Brzezowskich

Rocznica I Komunii św. dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

rez. p. Sądorowska z Długiej

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       20. V.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Lucynę w 1 r. śm. i Jana w 6 r. śm. Kozłowskich

+ Łucję i Władysława Ciołkowskich, Czesława Filochę i jego rodziców

+ Mariannę Czarnucha     od sąsiadów z ul. Stodolnianej

Wtorek

       21. V.

 

  7:00 

18:00

18:00

+ Sabinę Gajda

rez. p. Filipczak ze Stodolnianej

+ Henrykę Walecką

Środa

       22. V.

  7:00

18:00

O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i o zdrowie dla Lidii

+ Marię Bąbol

Czwartek

       23. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Karola Leskiego

+ Andrzeja Okońskiego

O Błog. Boże i zdrowie dla Jolanty Peć

Piątek

      24. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Adama Ożarka    

+ Stanisława, Teodorę i Mariana Bernackich

+ Danutę i Zdzisława Morawskich

Sobota

      25. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Karolinę Łągiewską

+ Helenę i Mariana Boryców, dziadków Szustaków i Boryców

rez. p. Jurczyńska ze Stodolnianej

Niedziela

      26. V.

Najśw. Trójcy

  8:00

10:00

12:00

18:00

rez. p. Piwowarska ze Świerczowskiej

Za parafian

rez. p. Włóka z Zalesickiej

rez. p. Grabarska ze Świerczowskiej