I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       25. V.

  7:00

18:00

18:00

W 70 r. urodzin Barbary Kendra – dziękcz.-błag.  

+ Mariana i Krystynę Kondaszewskich

+ Stanisława Włókę w 16 r. śm., jego rodziców i rodziców Kulbatów

Wtorek

       26. V.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Aleksandrę, Mirosława i Sławomira Bieńkowskich

+ Karolinę Łągiewską

+ Krystynę Wąchała   od wnuka Pawła

Środa

       27. V.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Halinę Rozbicką    od uczestników pogrzebu 

+ Mirosława Wiatrowskiego

+ Rafała Drzewieckiego w 3 r. śm.

Czwartek

       28. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Kazimierza Nowakowskiego

+ Jana Kozłowskiego w 2 r. śm.

+ Helenę i Aleksego Pieczyńskich

Piątek

       29. V.      

  7:00

18:00

18:00

+ Monikę Walecką    od uczestników pogrzebu

+ Ludomirę Ciesielską

+ Helenę i Jana Boryców

Sobota

       30. V.

  7:00

18:00

18:00

+ Halinę Rozbicką 

+ Zygmunta Kozala, cr. Kozalów, Miazków i Piestrzeniewiczów

+ Janinę i Ryszarda Łaskich, Kazimierę i Leona Adamczyków

Niedziela

       31. V.

 Zesłanie Ducha Św.

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Leokadię i Jana Pilarczyków

Za parafian

rez. p. Woźniak z Parkowej

+ Wojciecha, Pawła i Stanisława Lalków

+ Mariannę Hodorowicz   od córki i wnuczki z rodzinami