I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       18. I.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Jana Senderowskiego w 9 r. śm., zm. syna, rodziców i rodzeństwo

+ Annę Sabaturską w 23 r. śm.    

+ Alinę Lalek     od córki z rodziną 

W int. mieszkańców ul. Podole, ul. Świerczów i całej ul. Świerczowskiej wraz z ul. Zamiejską, Przedmiejską i Lisią

Wtorek

       19. I.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

rez. p. Kwaśniak z Jagiellońskiej

Za kapłanów tej parafii

+ Janusza Mrówczyńskiego

W int. mieszkańców całej ul. Zalesickiej wraz z ul. Grabską i Podhalańską, Krótką, Cichą i Przedborską

Środa

       20. I.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Mariannę w 4 r. śm. i Franciszka Skrzypczyków       

+ Wojciecha Woźniaka     od uczestników pogrzebu

+ Krystynę Wojtasik    od sąsiadów z ul. Żwirki i Południowej

W int. mieszkańców całej ul. Krakowskie Przedmieście bez segmentów wraz ze Śrutowym Dołkiem i ul. Eryka oraz ul. Graniczną, Ujazd i Moryca

Czwartek

       21. I.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Henryka Drozdowicza    od syna Tomka

+ Alicję Kędziora  

+ Jana, Stanisławę i Mieczysława Gumiennych, Stanisława i Mariannę Piasta

W int. mieszkańców całej ul. Wroniej wraz z blokami 43, 47 i 55/59

Piątek

       22. I.

      

  7:00

  7:00

18:00

 

18:00

+ Antoninę i Józefa Utratnych, Władysławę Wira

Dziękcz. za dar życia z prośbą o błog. Boże dla Bożeny

+ Jarosława Piwowarskiego w 17 r. śm., Jana Piwowarskiego i Stanisława

Paula w 11 r. śm.

W int. mieszkańców całej ul. Roosvelta z blokami 4A, 6 i 10 oraz tzw. Pekinem nr 9 i ul. Metalowców, Dzikiej, Sosnowej i Towarowej

Sobota

       23. I.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Henryka Salamona    

+ Monikę Łaszczewską    

+ Helenę Kurasik

W int. mieszkańców ul. Żwirki wraz z blokiem 45, Jastrzębiej, Srebrnej, Przemysłowej, Lotniczej, Południowej, Wiśniowej i Gospodarczej z bl. nr 2, Parafialnej i Miłej

Niedziela

       24. I.

III N. Zwykła

  8:00

 

10:00

12:00

 

18:00

+ Janinę w 15 r. śm., Stanisława i Zenona Rogalskich, Walerię i Józefa

Kowalskich, Czesława Laska

W 18 r. urodzin Bartłomieja

+ Dariusza Kabzińskiego w 14 r. śm., Zygmunta Szalińskiego, Bogumiłę

Jarosińską w 2 r. śm.

rez. p. Cecota z Piastowskiej

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       25. I.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Mariana Kondaszewskiego w 1 r. śm. i jego żonę Krystynę

rez. p. Gąsieniec z Roosvelta    

+ Danutę Włóka 

W int. mieszkańców całej ul. Piastowskiej wraz z blokami 4/6, 10, 12, 14/16 oraz Fabrycznej 7     

Wtorek

       26. I.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

Za parafian z niedzieli 24.01.

+ Annę Stawską

+ Alinę Lalek      od sąsiadów z ul. Cichej

W int. mieszkańców ul. Próchnika wraz z bl. 17, 36 i 36A, ul. Ciepłej i Czarnej i całej ul. Żeromskiego wraz z blokami 5 i 7

Środa

       27. I.

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Zofię Gliździńską       

+ Eugeniusza Milczarka     od sąsiadów

+ Henryka i Zofię Drozdowiczów

W int. mieszkańców ul. Zachodniej, Czynszowej, Parkowej, Stodolnianej z przyległymi, Długiej i Studziennej

Czwartek

       28. I.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Bogdana Maruta

+ Elżbietę Rudzką      od uczestników pogrzebu  

+ Manfreda, Alojzego i Annę Ritter, Mariana i Krystynę Frydrychów

W int. mieszkańców ul. Jagiellońskiej wraz z blokami 12 i 14, Al. 3-go Maja i Reymonta z bl. nr 6

Piątek

       29. I.

      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ ks. Leszka Kaczora

+ Grzegorza i Filipa Sowów

+ Alinę Lalek

W int. mieszkańców ul. Śląskiej, Wiślanej wraz z segmentami także z Krak. Przedmieścia, Nowakowskiego, Kredytowej, Gwarków i Obywatelskiej

Sobota

       30. I.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Zofię Rogalską    

+ Stefana Majewskiego      od sąsiadów z ul. Jagiellońskiej  

+ Kingę Brachacz

W int. mieszkańców całego Osiedla Jagiellońskiego bl. od 1 do 8 z ul. Batorego 7

Niedziela

       31. I.

IV N. Zwykła

  8:00

 

10:00

12:00

18:00

+ Leonię, Ignacego, Tadeusza, Józefa, Mariana i Jadwigę Łągwa, Jerzego

Sikorę, Martę i Jerzego Antczaków

Za parafian

+ Sabinę w 5 r. śm. i Tadeusza Wolskich

rez. p. Mysłek z Długiej

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       01. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Grzegorza Pęczaka     od uczestników pogrzebu

+ Henryka Galusia w 12 r. śm. i syna Szczepana    

+ Elżbietę Królikiewicz        

Wtorek

02. II. MB Gromnicznej

  8:00

10:00

18:00

rez. p. Roksela z Batorego

+ Marię i Wacława Łągiewskich, Konstantego Depczyńskiego

Dziękcz. za dar chrztu i prośbą o Boże błog. dla Bożeny

Środa

       03. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 1       

rez. p. Orzechowska ze Świerczowskiej

+ Elżbietę Królikiewicz

Czwartek

       04. II.

 

  7:00

  7:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 2

+ Marka Wojneckiego      od uczestników pogrzebu  

+ Mirosława Bieńkowskiego w 31 r. śm. i Aleksandrę Bieńkowską

Piątek

       05. II.

      

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Lauksa

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

+ Tadeusza Białasa - greg. 3

Sobota

       06. II.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 4    

rez. p. Kuśmierski ze Świerczowskiej  

W 50 r. ślubu Barbary i Włodzimierza Kuśmierskich

Niedziela

       07. II.

V N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

rez. p. Mijas Barbara

+ Tadeusza Białasa - greg. 5

rez. p. Rogalska ze Świerczowa

rez. p. Górska ze Śląskiej

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       08. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 6

W int. Marii Filipek w 89 r. urodzin o Boże błog.    

+ Eugeniusza Milczarka     od żony Teresy        

Wtorek

       09. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 7

+ Danutę Włóka

+ Annę Stawską    od męża

Środa

       10. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Ryszarda Lauksa        od uczestników pogrzebu  

+ Tadeusza Białasa - greg. 8

+ Henryka Drozdowicza    od sąsiadów

Czwartek

       11. II.

 

  7:00

  7:00

18:00

+ Mirosławę Witkowską

+ Ryszarda Lauksa  

+ Tadeusza Białasa - greg. 9

Piątek

       12. II.

      

  7:00

18:00

18:00

+ Elżbietę Rudzką

+ Annę Stawską

+ Tadeusza Białasa - greg. 10

Sobota

       13. II.

 

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 11    

rez. p. Markiewicz z Ciepłej  

+ Antoninę, Wojciecha, Marka, Jana i Zofię Trędów

Niedziela

       14. II.

VI N. Zwykła

  8:00

10:00

10:00

12:00

18:00

+ Eleonorę, Stanisława i Tadeusza Musiałów

Za parafian i w int. Żywej Róży

+ Tadeusza Białasa - greg. 12

+ Janinę, Mariannę i Władysława Jakubiaków

+ Apolonię i Walentego Miedzianowskich, Mariannę i Władysława Cieślaków

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       15. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Halinę Nowak     od uczestników pogrzebu

+ Tadeusza Białasa - greg. 13    

+ Annę Stawską        

Wtorek

       16. II.

  7:00

18:00

18:00

+ Ewę Kot    od uczestników pogrzebu

+ Tadeusza Białasa - greg. 14

+ Stanisława Wieczorka

Środa

       17. II. Popielec

  7:00

10:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 15  

W 60 r. urodzin Sergiusza Stachaczyka

rez. p. Arkuszyńska z Parkowej

Czwartek

       18. II.

 

  7:00

  7:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 16

+ Leokadię Łągiewską     od uczestników pogrzebu 

+ Danutę Włóka

Piątek

       19. II.

      

  7:00

  7:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 17

+ Ryszarda Wojtasika

+ Andrzeja Stacherę

Sobota

       20. II.

 

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Tadeusza Białasa - greg. 18    

+ Ryszarda Wojtasika w 16 r. śm.  

+ Jolantę Mielczarek w 2 r. śm.

rez. p. Kijanowicz z Krak. Przedm.

Niedziela

       21. II.

I N. Wlk. Postu

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Eleonorę i Stanisława Musiałów

+ Tadeusza Białasa - greg. 19

rez. p. Łągiewska ze Świerczowskiej

rez. p. Gaj z Parafialnej