I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       26. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę i Mariana Wiśniewskich, Karolinę Gąsowską   

+ Wiesławę Zawisza   

+ Mariannę Cieślak    

Wtorek

       27. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Marię Kopeć w 10 r. śm.  

+ Mariannę Cieślak

+ Tadeusza - ojca i Tadeusza - syna Wolskich

Środa

       28. X.

  7:00

 

18:00

18:00

+ Tadeusza, Mirosława, Helenę, Stanisława, Aleksandrę i Mirosławę

Bieńkowskich 

+ Stanisława-Tadeusza Rozpiątkowskiego

+ Zofię i Tadeusza Turniak, Barbarę Kotlicką

Czwartek

       29. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Antoniego i Wiktorię Stefańskich

+ Tadeusza Dajcza, cr. Dajczów, Gałasów i Kozali

+ cr. Ciesielskich

Piątek

       30. X.      

  7:00

18:00

18:00

+ Eustachiusza Ratajczyka

+ Janinę Dolecińską   od sąsiadów z ul. Stodolnianej

+ Stanisława Kowalskiego    od żony

Sobota

       31. X.

  7:00

18:00

18:00

+ Eustachiusza Ratajczyka

+ Alicję Chmielewską

+ Jerzego Wszelakiego i jego rodziców

Niedziela

       01. XI.

Wszystkich Świętych

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Karolinę i Henryka Łągiewskich, Jerzego Nowicza

+ Mariannę Flas

+ Mariannę Cieślak

+ Sławomira Majewskiego, cr. Książczyków

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       02. XI.

  7:00

 

 

  7:00

 

18:00

+ Annę Skibicką, Józefa i Cecylię Borówków, ich synów Stanisława i

Zdzisława, synową Danutę, Franciszka i Jadwigę Garnuszków, ich córkę Ewę, Józefa Skibickiego, Oswalda Madeckiego   

+ Franciszka, Eleonorę, Henrykę i Jana Wojciechowskich, Helenę i Czesława

Mitasów, Bolesława Mierzwę, Wojciecha Olczaka   

Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach    

Wtorek

       03. XI.

  7:00

18:00

18:00

+ Mariana Szulca w 1 r. śm.  

+ Zbigniewa Kałużyńskiego w 3 r. śm.

+ Władysławę i Zygmunta Leców

Środa

       04. XI.

  7:00

18:00

18:00

+ Janinę i Bronisława Zwolińskich 

+ Karolinę Łągiewską

+ Cezarego i Edwarda Zielińskich, Leokadię i Mariana Pościków

Czwartek

       05. XI.

  7:00

18:00

18:00

+ Sławomira Bieńkowskiego

rez. p. Frankiewicz z Krótkiej

+ cr. Karpińskich i Kretkowskich

Piątek   

       06.XI.      

  7:00

18:00

18:00

+ Sławomira i ks. Romana Świątkowskich

+ Wacławę Cecotka w 6 r. śm.

W intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci

Sobota

       07. XI.

  7:00

18:00

18:00

+ Eustachiusza Ratajczyka   od sąsiadów

+ Marię Muszkiet   od sąsiadów

+ Mariannę Cieślak

Niedziela

       08. XI.

XXXII N. Zwykła

  8:00

10:00

12:00

18:00

rez. p. Mysłek z Długiej

Za parafian i w int. Żywej Róży

W 75 r. urodzin Haliny Piwowarskiej

+ Annę, Jerzego, Mariana i Przemysława Gałasów