I N T E N C J E       M S Z A L N E :

 

Poniedziałek

       20. I.

 

  7:00

  7:00

  7:00

+

+ Marię-Martę Rosińską

+ Józefa Błocha

Wtorek

       21. I.

 

  7:00

  7:00

  7:00

+ Józefa Furę

+ Józefa Kulika    od uczestników pogrzebu

+ Helenę Ubych    od Żywej Róży

Środa

       22. I.

 

  7:00

  7:00

  7:00

+ Antoninę i Józefa Utratnych, Władysławę Wira

+ Stanisława Włókę (z racji 80 urodzin) i bratanka Ryszarda

+ Zofię Krasoń    od uczestników pogrzebu

Czwartek

       23. I.

  7:00    7:00

7:00

+ Reginę Mikołajczyk   od uczestników pogrzebu

+ Romana Krzaczyńskiego

+ Helenę Ubych    od Kółek Różańcowych

Piątek

       24. I.

      

  7:00

  7:00

  7:00

+ Jacka Konopackiego

+ Krzysztofa Jędrzejczyka   od uczestników pogrzebu

Dziękcz.-błag. za otrzymane łaski i o Boże błog. na dalszy czas dla rodziny Orzechowskich

Sobota

       25. I.

 

  7:00

  7:00

  7:00

16:00

+ Jadwigę Marszałek

+ Józefa Kulika

+ Bronisławę Łaskawiec    od uczestników pogrzebu

ŚLUB na Mszy: Katarzyna Grzybowska i Albert Wojciechowski

Niedziela

       26. I.

  3 N. Zwykła

  8:00

 

10:00

12:00

18:00

+ Zofię i Władysława Paszkowskich, Konstantego Depczyńskiego, Marię i Wacława Łągiewskich

Za parafian

+ Karolinę Łągiewską w 4 r. śm.

+ Dariusza Kabzińskiego i Zygmunta Szalińskiego w 13 r. ich śm., Bogumiłę Jarosińską w 1 r. śm.