I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Niedziela

       31. VII.

18 N. Zwykła

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

 

19:30

+ Janinę Szulc w 29 r. śm.

Za parafian

+ Mariannę i Włodzimierza Łągiewskich

+ Jana i Kazimierę Legierskich, Władysława i Józefę Grabowskich,

Czesława i Stefanię Klimczaków, Sabinę, Krystynę i Zenona Grabowskich

W 30 r. ślubu Violetty i Andrzeja Binkowskich

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       01. VIII.

  7:00

  7:00

18:00

+ Krystynę, Stefanię, Halinę i Ryszarda Mielnickich

+ Michała Adamczyka    od uczestników pogrzebu

+ Mariana Mądrego w 22 r. śm.

Wtorek

       02. VIII.

  7:00 

18:00

18:00

+ Józefa Rogalskiego

+ Janinę Frankiewicz

+ Jacka Nicińskiego      od syna i córki

Środa

       03. VIII.

  7:00 

18:00

+ Aleksandrę w 12 r. śm. i Mirosława Bieńkowskich

O błog. Boże dla Marcina i Anny w dniu urodzin 

Czwartek

       04. VIII.

  7:00

18:00

18:00

+ Marię Purgał     od sąsiadów     

+ Tadeusza, Mariusza i Bogumiłę Górskich

+ Artura Misztelę

Piątek 

    05. VIII.      

  7:00 

18:00

+ Genowefę, Jana i Leszka Bińków

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

Sobota

       06. VIII.

  7:00

18:00

+ Leszka i Stanisława Łągiewskich

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata

Niedziela

       07. VIII.

19 N. Zwykła

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Leokadię, Ignacego, Teresę i Zygmunta Koziorowskich

Za parafian i w int. ofiarodawców

+ Janinę w 9 r. śm. i Bolesława w 15 r. śm. Pabichów

+ Jolantę i Bolesława Druszcz

+ Marię i Wacława Łągiewskich, Zofię i Władysława Paszkowskich, Elżbietę i Pawła Żuchowskich

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       08. VIII.

  7:00

18:00

+ Urszulę Łągiewską

+ Feliksa Oleksiewicza

Wtorek

       09. VIII.

  7:00 

18:00

18:00

+ Mariannę Dzitkowską

+ Janinę Sikora

+ Krystynę w 12 r. śm. i Mariana Kondaszewskich, Jana Depczyńskiego, Michała Wieczorka

Środa

       10. VIII.

  7:00 

18:00

+ Jerzego Domaradzkiego     od sąsiadów z III kl.

rez. p. Kukulska z Cichej 

Czwartek

       11. VIII.

  7:00

18:00

18:00

+ Urszulę Łągiewską     

+ Stanisława Kowalskiego w 2 r. śm.

+ Zygmunta, Helenę i Antoniego Łukasików, Mariana, Irenę i Stanisławę Ciesielskich i ich rodziców

Piątek

    12. VIII.      

  7:00 

18:00

+ Jerzego Domaradzkiego

rez. p. Kacprzykowski z Lisiej

Sobota

       13. VIII.

  7:00

18:00

19:00

+ Mariana Kulbata     od sąsiadów

+ Piotra Bernera

+ Mariana Ostera w 21 r. śm.

Niedziela

       14. VIII.

20 N. Zwykła

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

rez. p. Tabała z Wiślanej

Za parafian i w int. Żywej Róży

rez. p. Krasoń z Zamiejskiej

+ Henryka Łągiewskiego w 7 r. śm.

+ Mariannę i Mieczysława Łągwa, Tadeusza Mielczarka

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       15. VIII.

Wniebowzię-cie NMP

  8:00

10:00

12:00

18:00

+ Marię Berner

Za parafian

+ Mariannę Flas

+ Mariannę Miśkiewicz, Wacława i Leokadię Kapustów

Wtorek

       16. VIII.

  7:00 

18:00

+ Lesława Orłowskiego     od żony i córek

+ Wiesława Wójcika

Środa

       17. VIII.

  7:00 

18:00

+ Lesława Orłowskiego

+ Annę Stawską, Helenę i Stanisława Balcerzyków 

Czwartek

       18. VIII.

  7:00

18:00

18:00

+ Adama Karwulewicza     

rez. p. Senderowska

+ Wandę i Piotra Dziubeckich, Józefa i Łucję Młynarczyków

Piątek

    19. VIII.      

  7:00 

18:00

+ Tomasza Rulkę      od Iwony

+ Mariana i Bogdana Mijasów

Sobota

       20. VIII.

  7:00

15:00

16:00

18:00

+ Tomasza Rulkę     od córki z rodziną

ŚLUB: Paulina Kuśmierska i Tomasz Grzywacz

ŚLUB: Katarzyna Herudzińska i Mateusz Grzybowski

W rocznicę urodzin Bogdana, Dawida i Szymona

Niedziela

       21. VIII.

21 N. Zwykła

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Aleksandrę, Mirosława i Sławomira Bieńkowskich

Za parafian

rez. p. Ubrych z Zalesickiej

+ Elżbietę i Czesława Kostków, Aleksandra Grabarskiego

+ Marię Filipek     od syna

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       22. VIII.

  7:00

18:00

rez. p. Dąbrówka z Zalesickiej

W 38 r. urodzin Anety

Wtorek

       23. VIII.

  7:00 

18:00

18:00

+ Mariana Kulbata

+ Krystynę Kałużną

+ Wojciecha Piasta

Środa

       24. VIII.

  7:00 

18:00

+ Tomasza Rulkę      od rodziców

rez. p. Ratka z Roosv. 

Czwartek

       25. VIII.

  7:00

18:00

+ Tomasza Rulkę      od uczestników pogrzebu

+ ks. Romana Świątkowskiego i jego brata Sławomira

Piątek

    26. VIII.      

  7:00 

18:00

+ Ryszarda Michalaka    od uczestników pogrzebu

+ Roberta Jeża w 6 r. śm.

Sobota

       27. VIII.

  7:00

16:00

17:00

18:00

+ Mariana Kulbata

ŚLUB: Izabela Dendek i Kamil Galicki

? ŚLUB mieszany: Jelena Malinowska i Łukasz Chrząszcz  ?

+ Bogdana Binkowskiego

Niedziela

       28. VIII.

22 N. Zwykła

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Czesława Kawnika, jego rodziców i dziadków

Za parafian

rez. p. Kafarska z Granicznej

rez. p. Wyban ze Świerczowskiej

+ Sabinę, Jana, Jerzego i Zdzisława Coków, Irenę i Stanisława Banaszczyków

I N T E N C J E       M S Z A L N E :

Poniedziałek

       29. VIII.

  7:00

18:00

18:00

+ Tomasza Rulkę

+ Wojciecha i Zdzisława Trajdos w 10 r. śm.

+ Jerzego Młynarczyka w 10 r. śm.

Wtorek

       30. VIII.

  7:00 

18:00

+ Dionizę Łukomską      od uczestników pogrzebu

rez. p. Rudzka z Granicznej

Środa

       31. VIII.

  7:00 

18:00

18:00

+ Helenę Filas      od męża

+ Jana Rozpiątkowskiego i jego rodziców Rozalię i Jana

+ Leona i Henrykę Karbowiak 

Czwartek

       01. IX.

  7:00

  8:00

17:00

18:00

18:00

+ Mieczysława Kałużnego greg. 1

W int. dzieci, młodzieży i nauczycieli – rozpoczęcie roku szkolnego

ŚLUB: Agnieszka Kobierska i Tomasz Goska

+ Barbarę Bąbol w 1 r. śm.

+ Eugenię, Józefa i Andrzeja Paul, Blandynę i Zygmunta Małachowskich, Tadeusza Kołacińskiego

Piątek

       02. IX.      

  7:00

  7:00

18:00

18:00

+ Mieczysława Kałużnego greg. 2

+ Eugeniusza Gasik

W int. Apostolstwa Dobrej Śmierci

+ Stefana, Sławomira i Stanisławę Majewskich

Sobota

       03. IX.

  7:00

15:30

18:00

18:00

+ Mieczysława Kałużnego greg. 3

ŚLUB: Katarzyna Meckier i Damian Bartosik

W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata

rez. p. Jagiełło z Botanicznej

Niedziela

       04. IX.

23 N. Zwykła

 

  8:00

10:00

12:00

18:00

19:30

+ Mieczysława Kałużnego greg. 4

Za parafian i w int. ofiarodawców

+ Reginę i Bolesława Gałkowskich, cr. Gałkowskich

rez. p. Rusek z Zalesickiej

O błog. Boże dla Grzegorza w dniu urodzin