Parafia Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.  

Ważny komunikat parafialny: W związku z decyzjami władz Rzeczypospolitej, dotyczącymi ilości osób uczestniczących we Mszy św. bardzo prosimy, aby szczegółowo sprawdzić godzinę Mszy św. wieczornej, gdyż do Triduum Paschalnego rozdzielamy wieczorną koncelebrę - jedna Msza pozostaje o godz. 18:00 a druga intencja bedzie odprawiona o 18:30 tak, by w każdej z nich mogło wziąć udział  maksymalnie po pięć osób z każdej rodziny zamawiającej intencję mszalną.

Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej

Zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

 1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);
 1. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych;
 1. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:

- Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00

- Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00

- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30

- Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.

 1. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji;
 1. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;
 1. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;
 1. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września.
 1. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;
 1. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.
 1. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.   Biskup Ireneusz Pękalski   Wikariusz Generalny  Łódź, dnia 31 marca 2020 roku

 

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.


Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 24 marca 2020 roku

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego zarządza od dnia 24 marca 2020 roku na terenie Archidiecezji Łódzkiej co następuje:

 1. Arcybiskup Metropolita Łódzki udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. (WIELKANOC) włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 1. W związku z nowymi, obowiązującymi od dnia 24 marca br., zarządzeniami państwowymi w każdej Mszy świętej, nabożeństwie i pogrzebie może uczestniczyć 5 osób. W praktyce oznacza to, że we Mszy świętej uczestniczą osoby, które poprosiły o jej sprawowanie, a w pogrzebie – najbliższa rodzina. Jeśli zaczyna gromadzić się większa niż 5 osób liczba wiernych, należy przybywające osoby poprosić o opuszczenie kościoła lub kaplicy i – jeśli to możliwe - zaprosić na kolejne Msze święte. Najlepiej czynić to przed ich wejściem do świątyni. Osoby wykazujące objawy przeziębienia i osoby w podeszłym wieku należy zdecydowanie prosić o powrót do domu.
 1. Kościoły i kaplice publiczne w archidiecezji łódzkiej pozostają otwarte.
 1. Nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Zarządzeniu z dnia 14 marca br., to znaczy:
 1. Osoby przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie wydezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdy użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan.
 1. Usilenie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby, które mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii świętej do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu. W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie.
 1. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Cześć Krzyżowi lub relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 1. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych, w tym rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Do 11 kwietnia br. włącznie zostaje zawieszone odprawianie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Do tego dnia zostają także odwołane wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym.
 1. Do minimum prosimy ograniczyć załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w kurii, archiwum i trybunale archidiecezji łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.
 1. Arcybiskup Metropolita Łódzki wzywa kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wiernych świeckich prosi, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z pasterzami.
 1. Rozumiejąc, że Wielki Post i Wielki Tydzień, to szczególny czas w całym Kościele powszechnym, przeżywany wokół sakramentu pokuty, nadal należy zachowywać następujące zalecenia wydane w Komunikacie z dnia 17 marca br., to znaczy:
 1. zachęcamy wszystkich kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych pragnących przystąpić do spowiedzi świętej, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu.
 1. wszystkich wiernych zachęcamy do przystępowania do spowiedzi świętej, aby w czasie bezpośrednio poprzedzającym Wielkanoc uniknąć zgromadzeń.
 1. prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie.  Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.
 1. osoby starsze prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów, którzy mogą przybyć z posługą sakramentu pokuty i Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.
 1. W najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie, zostaną opublikowane zarządzenia dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum.

Biskup Ireneusz Pękalski

   Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 24 marca 2020 roku

Zarządzenie dotyczące I komunii św. i bierzmowania

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

 1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia; W naszej parafii I KOMUNIA ŚW. odbędzie się w niedzielę 13 września 2020 r. o godz. 12:00 dla wszystkich zgłoszonych dzieci.
 1. zaległe terminy bierzmowania - po ustaniu epidemii - należy ustalić z Księżmi Biskupami

 

Kromka chleba dla sąsiada - pomóż seniorom w czasie epidemii koronowirusa

Seniorzy są grupą społeczną szczególnie zagrożoną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednym z problemów, z jakimi muszą się mierzyć, są trudności w zaopatrzeniu, zwłaszcza w żywność i leki. Caritas serdecznie zaprasza do włączenia się do akcji „Kromka chleba dla sąsiada”, która pomoże zaradzić tym trudnościom. Zachęcamy, by w ramach akcji zaangażować się w pomoc sąsiedzką. Na stronie internetowej Caritas (www.caritas.lodz.pl) i na profilu facebookowym (www.facebook.com/caritas.lodz) zamieszczamy plakat, z informacją: „Drogi Seniorze, jeśli boisz się koronawirusa i potrzebujesz pomocy, chętnie zrobię dla Ciebie zakupy, albo wybiorę się do apteki”. Wystarczy pobrać i wydrukować plakat, wpisać swój numer telefonu, albo numer mieszkania, pod który można się zgłosić, a następnie umieścić plakat w widocznym miejscu (na swojej klatce schodowej, na osiedlowej tablicy ogłoszeń).

 

BIERZMOWANIE 2020 r.   Do sakramentu bierzmowania w maju lub czerwcu 2020 r. przystąpi młodzież klas I szkół ponadpodstawowych, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową. Młodzież przystępuje do bierzmowania w parafii swojego zamieszkania, niezależnie w której szkole aktualnie się kształci.Najbliższego spotkania kandydatów do bierzmowania w kwietniu nie będzie.

I KOMUNIA ŚW. 2020 r.  Dzieci klas III Szkoły Podstawowej mogą w naszej parafii przystąpić do I Komunii św. w terminach do ustalonych indywidualnie z rodzicami dziecka. Majowe terminy nie są możliwe do zachowania - patrz zarządzenie ks. Arcybiskupa wyżej - dlatego w naszej parafii uroczystość I Komunii Św. dla wszystkich dzieci obecnych klas trzecich odbędzie się w niedzielę 13 września 2020 r. o godz. 12:00.  Najbliższa katecheza dla rodziców dzieci i próba śpiewu pdwołane. Do I Komunii św. przystępują dzieci mieszkające w parafii Nawiedzenia NMP, niezależnie w której szkole pobierają nauki. Jeśli w uroczystości w naszej parafii pragnie brać udział dziecko nie będące naszym parafianinem, rodzice powinni dostarczyć zezwolenie ze swojej parafii zamieszkania na sakrament Eucharystii dziecka w naszej parafii oraz metrykę chrztu św.

   
 

 

Proboszcz 07.07.2018 19:37

Pan Bóg, aby przyciągnąć do siebie człowieka, nie przychodzi do nas jako potężny i wszechmocny władca, ale staje przed nami w pokorze i uniżeniu.W czasie Eucharystii Pan Jezus ukrywa się pod niepozornymi znakami chleba i wina, aby człowiek mógł w pełnej wolności odpowiedzieć na Bożą miłość.

 

Proboszcz 01.07.2018 05:39

Doświadczając w swym życiu cierpienia, przeciwności oraz lęku przed śmiercią, ludzie zawsze z ufnością przychodzili i zwracali się do PANA BOGA. PAN JEZUS nieustannie był otoczony tłumem tych, którzy szukali ukojenia w swoich strapieniach i pomocy dla swoich bliskich. Podobnie jest i dziś. Wciąż przychodzimy do CHRYSTUSA, który przez swoje zmartwychwstanie pokonał grzech, śmierć i szatana i jest naszą nadzieją. Zawierzmy PANU BOGU swoje troski by doświadczyć Jego potężnej, uzdrawiającej łaski.

 

Proboszcz 24.06.2018 05:28

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA. Imię Jan oznacza tyle co BÓG JEST ŁASKAWY. Rzeczywiście, Pan Bóg okazał miłosierdzie Elżbiecie i Zachariaszowi, dając im syna. Narodzenie Świętego Jana było nie tylko owocem wytrwałej modlitwy jego rodziców, ale stało się zapowiedzią bliskich już narodzin Zbawiciela. U Jana Chrzciciela uderza jego świętość, ale także życie pełne ascezy, pokuty, a przede wszystkim bezkompromisowość. Był człowiekiem wyjątkowym, gdyż sam Chrystus wystawił o nim świadectwo, że "MIĘDZY NARODZONYMI Z NIEWIAST NIE POWSTAŁ WIĘKSZY OD JANA CHRZCICIELA".

 

Proboszcz 17.06.2018 05:40

Codziennie uczestniczymy w budowaniu KRÓLESTWA BOŻEGO w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie BOŻĄ MOCĄ i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

 

Proboszcz 10.06.2018 05:24

Niewątpliwie smutne jest to, kiedy nie możemy liczyć na najbliższych, kiedy nie znajdujemy w nich oparcia, kiedy jesteśmy przez nich niezrozumiani. Więzy krwi nie są jednak najważniejsze. Pan Jezus największych grzeszników nazywał swoją rodziną. On nasz Brat, kocha nas miłością wyjątkową i niepowtarzalną. Wie, że jesteśmy słabi i grzeszni. Zna doskonale naszą kondycję. Kiedy zgrzeszymy, to On jako pierwszy nas szuka, stawia pytanie: gdzie jesteś? Nie po to jednak, by wymierzyć nam karę, ale po to, by jak najszybciej nam pomóc, uleczyć nas, opatrzyć nasze rany. Pozwólmy Mu się odnaleźć.

 

Proboszcz 03.06.2018 06:35

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam o "DNIU PAŃSKIM". Warto uświadomić sobie istotę tego dnia.Przypomnijmy, dla chrześcijan "DNIEM PAŃSKIM" jest niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a każdorazowy nasz udział w niedzielnej Mszy św. świadczy o tym, że wierzymy w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla naszego zbawienia.

 

Proboszcz 31.05.2018 06:16

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA została wprowadzona na skutek objawień, jakich doświadczyła św. Julianna, przeorysza klasztoru augustianek z Mont Cornillon pod Liege. Chrystus żądał ustanowienia oddzielnego święta ku czci NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII, wyznaczając na uroczystość czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Uroczystość ta dziś uświadamia nam, że Chrystus jest obecny w naszym życiu każdego dnia. Szczególnie dziś, kiedy przechodzi przez nasze miasta i wioski, doświadczamy Jego fizycznej obecności wśród nas. PROCESJA EUCHARYSTYCZNA jest również wyznaniem naszej wiary w JEZUSA CHRYSTUSA.

 

Proboszcz 27.05.2018 06:24

Dziś obchodzimy uroczystość NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY. Wyznajemy wiarę w Jedynego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu.

 

Proboszcz 20.05.2018 06:12

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z WIECZERNIKA, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym ZBAWICIELU. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele.