Parafia Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.  

Informujemy, że w lipcu i sierpniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki od 16:00 do 17:30 a we wtorki i czwartki od 8:00 do 9:30 przed południem. Załatwienie spraw mało skomplikowanych jak np. zamawianie intencji jest możliwe w zakrystii po każdej Mszy św. także w niedziele.

 

I KOMUNIA ŚW. 2020 r.  Dzieci klas III Szkoły Podstawowej mogą w naszej parafii przystąpić do I Komunii św. w terminach do ustalonych indywidualnie z rodzicami dziecka. Na prośbę rodziców w naszej parafii uroczystość I Komunii Św. dla wszystkich dzieci obecnych klas trzecich odbędzie się w niedzielę 13 września 2020 r. o godz. 12:00.  Najbliższe spotkanie dla rodziców dzieci 30 sierpnia - o godz. 12:00. Do I Komunii św. przystępują dzieci mieszkające w parafii Nawiedzenia NMP, niezależnie w której szkole pobierają nauki. Jeśli w uroczystości w naszej parafii pragnie brać udział dziecko nie będące naszym parafianinem, rodzice powinni dostarczyć zezwolenie ze swojej parafii zamieszkania na sakrament Eucharystii dziecka w naszej parafii oraz metrykę chrztu św.   ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 13 września 2020 r o godz. 10:00.

Zarządzenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej z dnia 2 czerwca 2020 roku

Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego – w związku z obecnie obowiązującymi w Polsce zasadami bezpieczeństwa nałożonymi na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie – uprzejmie informuje, że:
1. dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego do dnia 31 maja br. włącznie, nie zostaje przedłużona;
2. podczas celebracji liturgicznych sprawowanych w kościołach i kaplicach należy nadal zachowywać zalecenia dotyczące:
a. noszenia maseczek ochronnych,
b. zasad przyjmowania Komunii świętej wydanych Kurię Metropolitalną Łódzką w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.