Obiekty na terenie parafii

 

Szkoły
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Żeromskiego 11

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.6 im. Królowej Św. Jadwigi.
Zespół Szkół tworzą:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Krawiecka
- Technikum Menadżersko Usługowe:
     - Technikum Hotelarskie
     - Technikum Poligraficzne
     - Technikum Obsługi Turystycznej
     - Technikum Odzieżowe
- Centrum Kształcenia Ustawicznego:
     - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

ul. Krakowskie Przedmieście 36

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr I
     - Liceum Ogólnokształcące
     - Technikum Elektroniczne
     - Technikum Mechaniczne
     - Technikum Elektryczne
     - Technikum Informatyczne
     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Elektromechaniczna

ul. Roosevelta 1

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
     - Szkoła Podstawowa nr.1
     - Szkoła Podstawowa nr. 17 im. Janusza Korczaka
     - Gimnazjum nr. 6
     - Ponadgimnazjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Al. 3 Maja 28/34

 
Gimnazjum nr I im. Ks. Stanisława Konarskiego

ul. Żwirki 7

 


 

 

Przedszkola
Villa Bambini - Prywatne Przedszkole Montessori
ul. Jagiellońska 24
 
Prywatne Przedszkole: „Jacek i Agatka”
ul. Parkowa 38
 

 

 


Inne obiekty
Areszt Śledczy (nowoczesne więzienie)

ul. Wronia 76/90

 
Komenda Miejska Straży Pożarnej

ul. Jagiellońska 11

 
Szpital Rejonowy

ul. Roosevelta 3

 
Starostwo Powiatowe
przeniesione zostało dn. 14.III.2014 r.
na ul. Dąbrowskiego 7.
W starym budynku: Al. 3 Maja 33 w tzw. „Blaszaku” pozostał Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Architektury i Budownictwa.

 
Urząd Skarbowy

ul. Wronia 65

 
Lotnisko Sportowe - Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej im. Generała Pilota Stanisława Karpińskiego

ul. Przemysłowa 48

 
Dom Pomocy Społecznej

ul. Żwirki 5/7

 
Radio Strefa FM

ul. Jagiellońska 7

 
Noclegownia dla bezdomnych

ul. Wronia 55/59
 


Kapliczki i krzyże przydrożne