Przetarg na remont elewacji zabytkowego kościoła N.M.P.
wraz z dzwonnicą w Piotrkowie Trybunalskim ul.Krakowskie Przedmieście 31/33

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Istotne postanowienia umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt budowlany

Kosztorys ofertowy

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rysunki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofertW problemów z otwarciem plików .doc należy pobrać darmowy program Word Viewer 2003.
W przypadku plików .pdf należy użyć darmowego programu Acrobat Reader.