Przetarg na remont chodnika wokół kościoła P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
oraz remont schodów terenowych w Piotrkowie Trybunalskim ul.Krakowskie Przedmieście 31/33

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - strona 1
Cała specyfikacja
Wzór umowy na roboty budowlane
Przedmiar robót
Zakres do wykonania
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty